Päätös hankintamenettelyyn kuuluvien alueiden määrittelystä

Uuden postilain mukaan postin yleispalvelun tarjoajan on hankittava viisipäiväinen jakelu niillä Viestintäviraston määrittelemillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin sovittua sanomalehtien varhaisjakelua. Viestintäviraston on selvitettävä vuosittain, miltä osin sanomalehtien varhaisjakeluverkkoihin on tehty muutoksia ja tarvittaessa määriteltävä alueet uudelleen.

Viestintävirasto on nyt toteutetun, ensimmäisen aluemäärittelyn yhteydessä päätynyt käyttämään valtaosassa maata postinumeroita hyödyntävää menetelmää. Tässä mallissa Postin on järjestettävä hankintamenettely sellaisilla postinumeroalueilla, jotka eivät ole täysin kattavan varhaisjakelun piirissä. Nyt toteutettu aluemäärittely on välivaihe, jossa on määritelty mitkä alueet on vähintään kilpailutettava.

Asiasanat: Posti , Päätökset


Liitteet:

LinkedIn Print