Määräys 33 hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys sisältää vaatimukset, joilla yleisten viestintäverkkojen osalta varmistetaan hätäpuheluiden ja hätätekstiviestien sekä niihin liittyvän hätäpalvelun kannalta olennaisen informaation siirtyminen viestintäverkoista hätäkeskuksiin.

Määräyksen vaatimukset myös varmistavat hätäpuheluille normaaleja puheluja paremmat onnistumismahdollisuudet erilaisissa viestintäverkon ruuhka- ja häiriötilanteissa.

Voimassa: 1.1.2017 - (Määräys 33 G/2016 M)

1.1.2015 - 31.12.2016 (Määräys 33 F/2014 M)


Asiasanat: Puhelin, Hätäliikenne, Toimivuus, Verkot, Viat ja häiriöt, Yleispalvelu, Määräykset


Liitteet:


LinkedIn Print