Viestintäviraston määräykset

Viestintäviraston määräyksillä tarkennetaan lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Määräykset ovat toimijoita velvoittavaa säädäntöä. Määräykset ja niihin liittyvät muut ohjausdokumentit valmistellaan pääsääntöisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Määräyskokoelma

Määräysluettelosta löytyvät Viestintäviraston voimassaolevat määräykset numerojärjestyksessä. Kunkin määräyksen nimi on samalla linkki kuvailusivuun, jossa kerrotaan määräyksen soveltamisala. Kuvailusivu sisältää myös linkit varsinaiseen määräystekstiin ja määräykseen liittyviin dokumentteihin.

Määräykseen liittyvät dokumentit

  • Määräykseen liittyy yleensä perustelumuistio ja soveltamisohje (MPS eli määräyksen perustelut ja soveltaminen). Perustelumuistiossa selvitetään, mitä määräyksellä tarkoitetaan sekä kerrotaan kokonaisuuden selventämiseksi, mihin muihin määräyksiin tai lainkohtiin määräys liittyy. Soveltamisohjeissa ja suosituksissa esitetään esimerkkejä erilaisista käytännön soveltamistilanteista.
  • Määräykseen voi liittyä myös kansallinen standardin soveltamisohje (GFI eli guideline for implementation).