Ohjaus ja valvonta

Ohjaus ja valvonta

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo teletoimintaa. Se varmistaa, että sähköiset tietoverkot ja palvelut ovat turvallisia käyttää, toimivat luotettavasti ja ovat jokaisen kuluttajan ja yrityksen saatavilla. Viestintävirasto huolehtii, että posti- ja sähköisten viestintäpalvelujen lainsäädäntöä ja tv-mainonnan säädöstenmukaisuutta noudatetaan. Keskeisiä työvälineitä ovat Viestintäviraston määräykset, lausuntopyynnöt, tiedoksiannot ja kyselyt ja yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.