Ohjaus ja valvonta

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo teletoimintaa ja teleyrityksiä. Se myös varmistaa, että sähköiset tietoverkot ja niiden palvelut ovat turvallisia käyttää, toimivat luotettavasti ja ovat jokaisen kuluttajan ja yrityksen saatavilla. Näillä sivuilla on tietoa myös kuluttajan perusoikeuksista, Nopea laajakaista -hankkeesta ja HMV-päätöksistä.

Viestintävirasto huolehtii, että posti- ja sähköisten viestintäpalvelujen lainsäädäntöä ja tv-mainonnan säädöstenmukaisuutta noudatetaan. Määräyksillä, valvonta- ja lupapäätöksillä, ohjeilla sekä selvityksillä pyritään siihen, että palvelut olisivat Suomessa mahdollisimman tasapuolisia ja vaivattomia käyttää. Keskeisiä työvälineitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat myös Viestintäviraston lausuntopyynnöt, tiedoksiannot ja kyselyt ja yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

Ajankohtaista – Ohjaus ja valvonta