Yhteisötilaajan oikeudet ja velvollisuudet

Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset voivat tarjota työntekijöidensä tai oppilaidensa käyttöön vaikkapa sähköposti- ja tietoliikenneyhteyspalveluita.

Näillä niin sanotuilla yhteisötilaajilla on velvollisuus huolehtia käyttäjiensä välitystietojen käsittelyn tietoturvasta. Yhteisötilaajille on oikeus käsitellä välitystietoja myös muissa laissa yksilöidyissä tilanteissa.

Sivulla kerrotaan

  • mitä tietoturvasta huolehtiminen tarkoittaa
  • minkälaisia toimenpiteitä yhteisötilaaja voi tehdä tietoturvan toteuttamiseksi
  • mitä pidetään välitystietoina ja
  • missä tarkoituksessa teleyrityksellä on oikeus käsitellä välitystietoja.


Asiasanat: Tietoturva, Tietosuoja


LinkedIn Print