Yhteistyöverkostot

Vuorovaikutteiset yhteistyöverkostot ovat Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaedellytys. Yhteistyöryhmien jäsenet voivat organisaationsa luonteesta riippuen tarjota verkoston hyväksi asiantuntemustaan, analyysiresursseja, tietolähteitä tai omia verkostojaan ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Toimialakohtaiset tietoturva-asioiden tiedonvaihtoryhmät (ISAC, Information Sharing and Analysis Centre) ovat eri toimialoille perustettuja organisaatioiden välisiä yhteistyöelimiä. Niiden toiminta perustuu säännöllisiin tapaamisiin sekä määritettyihin toimintamalleihin ja osallistujiin. Tiedonvaihtoverkostojen tarkoitus on mahdollistaa tietoturva-asioiden luottamuksellinen käsittely osallistujien kesken sekä tähän perustuva organisaatioiden tietoturvaosaamisen lisääminen ja Kyberturvallisuuskeskuksen kokonaistilannekuvan kehittäminen.

Kyberturvallisuuskeskuksen tiedonvaihtoryhmiä on perustettu seuraaville toimialoille:

  • Internet-palveluntarjoajat
  • Kemia ja metsäteollisuus
  • Pankit
  • Media
  • Energia-ala
  • Elintarviketuotanto ja -jakelu
  • SOTE
  • Ohjelmistovalmistajat
  • Valtionhallinto
  • Vesi

Lisätietoa ISAC-toiminnasta saat sähköpostiosoitteesta cert@ficora.fi

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän tehtävänä on avustaa Viestintävirastoa häiriötilanteiden hallinnassa sekä sovittaa yhteen yhteiskuntaa kohtaavien häiriötilanteiden hallintatoimenpiteitä. Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän jäsenet koostuvat viranomaisten, teleyritysten ja sähköyritysten edustajista.

Lisätietoa häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmästä saat: cert@ficora.fi

Edellä mainittujen ryhmien lisäksi Kyberturvallisuuskeskus voi tarvittaessa perustaa ja ylläpitää yhteistyöryhmiä käsittelemään tietoturvaan ja
varautumiseen liittyviä asiakysymyksiä. Tietoturvastandardoinnin verkoston tarkoitus on parantaa suomalaisten laitevalmistajien ja palveluntarjoajien mahdollisuuksia vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen tietoturvastandardointiin viestinnän luottamuksellisuutta parantavien tietoturvallisten palveluiden ja laitteiden kaupallisen saatavuuden, käytön ja viennin edistämiseksi.

Lisätietoa tietoturvastandardoinnin verkostosta saat: cert@ficora.fi

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Kyberturvallisuus

Päivitetty 22.11.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248