Tilannekuva ja verkostojohtaminen

Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuva- ja verkostopalvelut auttavat ylläpitämään ja kehittämään tietoturvaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Lue palveluista lisää alla.

Tilannekuva

Tilannekuvatuotteet antavat Kyberturvallisuuskeskuksen asiakkaille ajantasaista tietoa kyberturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista ja ilmiöistä.

Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteet

Ohjeet ja suositukset

Kyberturvallisuuskeskus julkaisee tietoturva-aiheisia ohjeita, neuvoja ja vinkkejä, jotka on tarkoitettu organisaatioiden, yksityishenkilöiden ja palveluiden ylläpitäjien käyttöön.

Lisätietoa ohjeista ja suosituksista

Haavoittuvuuskoordinaatio

Haavoittuvuuskoordinaatio avustaa haavoittuvuuden tai vakavan ohjelmistovirheen löytäjää tekemään yhteistyötä ohjelmistovalmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa.

Lisätietoa haavoittuvuuskoordinaatiosta

Yhteistyöverkostot

Toimialakohtaisissa tiedonvaihtoryhmissä osallistujat käsittelevät tietoturvaan liittyviä asioita ja ilmiöitä luottamuksellisesti. Samalla organisaatioiden tietoturvaosaamisen lisääntyy. Verkostoissa jaettu tieto hyödyttää myös Kyberturvallisuuskeskuksen kokonaistilannekuvaa.

Lisätietoa tiedonvaihtoryhmistä ja muista yhteistyöverkostoista

Harjoitustoiminta

Harjoitustoiminnan tavoitteena on parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia vakavien kyberloukkaustilanteiden varalle, parantaa reagointikykyä sekä lyhentää ja pienentää toteutuneiden uhkien vaikutuksia.

Lisätietoa harjoitustoiminnasta

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Haavoittuvuuskoordinointi , Kyberturvallisuus

Päivitetty 18.12.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248