PRS-toiminto

Kyberturvallisuuskeskuksen PRS-toiminnon tavoitteena on varmistaa PRS-palvelun kansallinen käytettävyys. Maailmanlaajuisten paikannusjärjestelmien ja niihin perustuvien sovellusten kehittäminen tuo myös uusia, kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Kuva: © ESA–Pierre Carril

PRS-toiminnon tehtävänä on

  • edistää PRS-palvelun käyttöönottoa Suomessa
  • taata suomalaisille viranomaisille ja elinkeinoelämälle eurooppalaisista navigaatiosatelliiteista saatavan aika- ja paikkasignaalin häiriötön vastaanotto
  • toimittaa hyväksytyille käyttäjille salatun signaalin tulkitsemiseen tarvittavat avaimet
  • luoda suomalaiselle elinkeinoelämälle edellytykset PRS-laitteiden ja -sovellusten valmistukseen
  • valvoa mm. toiminnan luvanvaraisuutta sekä PRS-vastaanottimien ja -tekniikan tietoturvallisuuteen kohdistuvia vähimmäisvaatimuksia tutkimus-, kehitys- ja valmistusvaiheissa.

PRS-palvelu (Public Regulated Service)

  • mahdollistaa käyttäjille luotettavan aika- ja paikkasignaalin ilmastohäiriöistä tai tahallisesta häirinnästä huolimatta
  • tarjoaa entistä luotettavamman palvelun viranomaisille, jotka ovat riippuvaisia paikkatiedon saatavuudesta
  • antaa yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittisille yrityksille entistä paremman mahdollisuuden aika- ja paikkatietosidonnaisten toimintojensa jatkuvuuden turvaamiseen.

Viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille

Säännelty PRS-palvelu (Public Regulated Service) on osa yhteiskunnan varautumista. Viranomaisten on pyrittävä takaamaan kansalaisten turvallisuus kaikissa olosuhteissa, joten häiriöihin ja häirintään on varauduttava.

Lisäksi yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiset järjestelmät, kuten tiedon- ja energiansiirto sekä rahoitusalan järjestelmät ovat riippuvaisia navigointijärjestelmien tarjoamasta tarkasta ja luotettavasta aika- ja paikkasignaalista.

PRS-palvelun perusidea on tukea eurooppalaisia julkisia turvallisuus- ja pelastuspalveluita, sisäistä turvallisuutta ja tulliviranomaistoimintaa sellaisissa tehtävissä, joissa edellytetään erityistä palvelun jatkuvuutta. PRS-käyttö rajataan hyväksytyille käyttäjille salausavainjärjestelyjen avulla.

Myös muut kuin viranomaiset voivat hakea valtuutusta PRS-palvelun hyödyntämiseen. Suomessa hakemukset osoitetaan Viestintävirastolle.

PRS-palvelu perustuu Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston päätökseen N:o 1104/2011/EU sekä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetukseen (EU) N:o 1285/2013.

PRS tuo varmuutta paikannukseen

PRS-palvelun häiriöiltä ja harhautukselta suojattu signaali auttaa käyttäjiä pääsääntöisesti kahden uhan torjunnassa:

  1. Satelliittinavigointiin kohdistuva häirintä (jamming) tarkoittaa tahallista radiohäirintää, joka tukkii navigaatiosatelliittijärjestelmän peittämällä satelliitin lähettämän signaalin alleen. Suhteellisen pienellä ja halvallakin häirintälähettimellä voidaan häiritä tavanomaisen satelliittisignaalin vastaanottamista.
  2. Signaalin väärentäminen (spoofing) tarkoittaa satelliittinavigoinnissa väärennettyjen aika- ja paikkasignaalien lähettämistä siten, että navigaatiovastaanotin laskee virheellisen sijainti- tai aikatiedon. Tällöin käyttäjä uskoo olevansa toisessa paikassa kuin missä todellisuudessa on tai esimerkiksi aikasignaalia käyttävä tietojärjestelmä toimii virheellisesti.
PRS-signaalin salaus estää tahallisen häirinnän ja harhautustarkoituksessa lähetettyjen väärennettyjen signaalien hyödyntämisen.

PRS-palveluiden käyttöönotto

PRS-palvelu käynnistyy, kun riittävä määrä Galileo-satelliitteja on käytettävissä. Suunnitelman mukaisesti PRS-palvelu otetaan käyttöön vuonna 2020, jolloin Galileo-satelliitteja on arvion mukaan taivaalla 25–30 kappaletta.

PRS-palvelun käytännön sovelluksia

Yhteystiedot

PRS-TOIMINTO
SÄHKÖPOSTI: prs (at) viestintavirasto (piste) fi

Asiasanat: Tietoturva , Hätäliikenne , Kohdistettu hyökkäys , Kyberturvallisuus , PRS-palvelu , Peittoalue , Satelliittipaikannus , Viat ja häiriöt

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248