Muut viranomaispalvelut

Muita palvelujamme ovat tietojärjestelmien turvallisuusarvioinnit ja -hyväksynnät sekä lainsäädännön soveltamiseen ja tietoturvan järjestämiseen liittyvä neuvonta.

Arviointi- ja hyväksyntäpalvelut

Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista, turvallisuusselvityksistä sekä viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen arvioinnista annettujen lakien mukaan Viestintäviraston tehtäviin kuuluvat erilaiset tietojärjestelmien turvallisuusarvioinnit ja -hyväksynnät.

Lisätietoa arviointi- ja hyväksyntäpalveluista

Lainsäädännön soveltamiseen liittyvä neuvonta

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus antaa neuvontaa sen valvoman lainsäädännön tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvonta voi koskea toimijoille suoraan laista aiheutuvia oikeuksia ja velvoitteita sekä muita Viestintäviraston antamia tietoturvaan, varautumiseen, vahvaan sähköiseen tunnistamiseen ja sähköisiin luottamuspalveluihin liittyviä määräyksiä, ohjeita, suosituksia, päätöksiä, tulkintoja ja selvityksiä.

Lisätietoa lainsäädännön soveltamiseen liittyvästä neuvonnasta

Tietoturvaneuvonta

Tietoturvaneuvonta on valtionhallinnolle sekä huoltovarmuuskriittisille toimijoille tarkoitettu palvelu, jonka tarkoituksena on varmistaa organisaatioiden tietoisuus kybertoimintaympäristön uhkista sekä tukea asiakkaita toimintansa ja järjestelmiensä turvallisuuden varmistamisessa.

Lisätietoa tietoturvaneuvonnasta

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Arviointilaitos , Kyberturvallisuus , Tietosuoja

Päivitetty 18.12.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248