Huoltovarmuuskriittisille toimijoille

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Yleismaailmallisesti on alettu kehittää toimintaa, jota kutsutaan kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi (critical infrastructure protection, CIP) sekä erityisesti kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin suojaamiseksi (critical information infrastructure protection, CIIP).

Viestintävirasto tuottaa huoltovarmuuden kannalta kriittisille toimijoille tietoturvallisuuden tilannekuvatietoa ja tarjoaa toimijoille yhteisen tietojenvaihtokanavan.Asiasanat: Tietoturva


LinkedIn Print