Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvapalvelut

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on toiminut 1.1.2014 lähtien. Keskuksen tietoturvapalveluihin kuuluvat CERT- ja NCSA-tehtävät. Kyberturvallisuuskeskus myös ylläpitää kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Tietoturvapalvelumme ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat kaikille.

CERT-toimintoihimme kuuluu tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä uhkista tiedottaminen. NCSA-tehtäviimme sisältyy vastuu turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.

Toimintamme tähtää yleisten viestintäverkkojen ja -palveluiden turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseen sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen.

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti Kybeturvallisuuskeskus vastaa omalta osaltaan, että huoltovarmuuden kannalta tärkeät tekniset järjestelmät toimivat. Kehitämme ja monipuolistamme tietoturvapalveluitamme muun muassa laajojen yhteistyöverkostojemme avulla.

Kansainvälisesti Kyberturvallisuuskeskus tunnetaan englanninkielisellä nimellä National Cyber Security Centre Finland (NCSC-FI). Ruotsiksi keskuksen nimi on Cybersäkerhetscentret. Kansainvälisessä sidosryhmäyhteistyössä käytetään toimintonimikkeitä CERT-FI ja NCSA-FI vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisuja ovat

Asiasanat: Internet , Tietoturva , CERT , Kyberturvallisuus , NCSA

Päivitetty 09.03.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248