Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvapalvelut

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on toiminut 1.1.2014 lähtien. Keskuksen tietoturvapalveluihin kuuluvat CERT- ja NCSA-tehtävät. Toiminnan tueksi Kyberturvallisuuskeskus myös ylläpitää kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Sen CERT-toimintoihin kuuluu tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä tietoturvauhkista tiedottaminen. Keskuksen NCSA-tehtäviin sisältyy vastuu turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.

Keskuksen toiminta tähtää yleisten viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseen sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen. Huoltovarmuuskeskuksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti Kyberturvallisuuskeskus vastaa osaltaan huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimivuuden turvaamisesta. Kyberturvallisuuskeskus haluaa kehittää ja monipuolistaa tietoturvapalvelujaan muun muassa kehitystyön ja laajojen yhteistyöverkostojen avulla.

Kansainvälisesti Kyberturvallisuuskeskus tunnetaan englanninkielisellä nimellä National Cyber Security Centre Finland (NCSC-FI). Ruotsiksi keskuksen nimi on Cybersäkerhetscentret. Kansainvälisessä sidosryhmäyhteistyössä käytetään toimintonimikkeitä CERT-FI ja NCSA-FI vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisuja ovat


Asiasanat: Internet, Tietoturva, CERT, Kyberturvallisuus, NCSA


LinkedIn Print