[Teema] Kyberlakimies ymmärtää pykälät ja bitit

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen lakimiehet ovat moniosaajia. Pelkkä oikeudellinen osaaminen ei riitä, myös tekniikan perusasiat on hallittava. Kyberlakimies Eija Alavesalla on tutkinnot tietojenkäsittelystä ja oikeustieteistä. Lakimiesharjoitteluaan keskuksessa suorittavalla Markus Pulkkisellakin on kokemusta myös poliisin esitutkintapuolelta.

Kyberlakimiehet Eija Alavesa ja Markus Pulkkinen

Hyvä sääntely edistää talouskasvua, synnyttää työpaikkoja ja auttaa kaikkia menestymään. Sääntelyn avulla voidaan rakentaa samankaltaisia toimintaympäristöjä, myös turvallisia ja toimiva viestintäverkkoja. Samalla luodaan luotettavaa pohjaa yksityisyyden suojallemme ja viestintämme luottamuksellisuudelle.

- Yksi kunnianhimoisista tavoitteistamme on, että Suomessa on maailman tietoturvallisimmat viestintäverkot ja -palvelut. Kovalla työllä ja osaavalla ja motivoituneella porukalla tavoite on saavutettavissa, Alavesa ja Pulkkinen pohtivat.

- Meille on tärkeää, ettei teknistä kehitystä ja innovaatioita turhaan rajoiteta. Toisaalta on varmistettava, että tämä kaikki perustuu valvomaamme lainsäädäntöön - yksityisyyden suojaa vaarantamatta, kuittaa Pulkkinen.

Turvalliset viestintäverkot kertovat hyvätasoisesta yksityisyyden suojasta

- Sääntely luo samat pelisäännöt kaikille toimijoille. Sääntelyn avulla luodaan vankkaa pohjaa yksityisyyden suojallemme ja viestintämme luottamuksellisuudelle. Kuka vain ei saa käsitellä viestintäämme miten vain. Viestinnän välittäjien, esimerkiksi teleyritysten, on huolehdittava myös palvelujensa tietoturvasta, kertoo Eija Alavesa.

- Päivittäin näemme, miten toimijat haluavat toimia sääntelyn ja velvoitteiden mukaisesti ja olla mukana edistämässä korkeatasoista yksityisyyden suojaa, Alavesa jatkaa.

Asiakkaat kysyvät, me vastaamme

Yrityksiä ja yksityishenkilöjä mietityttävät aiheet aina yksittäisistä sähköpostin toimivuusongelmista vääriin osoitteisiin päätyneisiin viesteihin.

- Asiakasyhteydenotoista näkee myös, mitkä yksityisyyden suojaan liittyvät asiat ovat pinnalla. Meihin otetaan yhteyttä esimerkiksi evästeisiin ja välitystietoihin liittyvissä kysymyksissä, kertoo Pulkkinen.

- Olipa yhteydenoton takana kuka vain, kaikki tapaukset ovat yhtä tärkeitä. Mielenkiintoiseksi työn tekee se, että mikään tapaus ei ole samanlainen, vaikkakin jotain samoja piirteitä tapauksista voi löytyä, molemmat vakuuttavat.

- Hallintolaki velvoittaa viranomaisen antamaan hyvää neuvontaa toimivaltansa rajoissa. Jos asiakkaan tapaus ei ole viraston ratkaistavissa, hänet ohjataan oikeaan paikkaan, josta apua saa. Tämä on yksi hyvän hallinnon perusteista. Onkin tärkeää tunnistaa, mitkä oikeudelliset asiat kuuluvat juuri meidän toimivaltaamme, kertoo Alavesa.

Kova tempo, monta joukkuetta

Lakimiehen työ ei ole yksinäistä puurtamista, vaikka usein lakimies kuvitellaankin istumaan yksin huoneeseensa lakikirjojen taakse. Viikkoja rytmittää sekä ulkoiset että sisäiset kokoukset. Lisäksi tarpeen mukaan osallistutaan erilaisiin työryhmäkokouksiin.

- Me teemme töitä samassa huoneessa Eijan kanssa. Työtehtävistä keskustellaan paljon päivän aikana. Työssä haastavinta on työn tekninen luonne. Onneksi työyhteisössä on monipuolista osaamista ja kokeneemmat asiantuntijat auttavat mielellään uusissa ja monimutkaisissa kysymyksissä, kertoo Pulkkinen.

- Työ on dynaamista, eikä aamulla ole välttämättä pienintäkään hajua siitä, mitä päivän aikana tulee vastaan. Kyberturvallisuuskeskukseen tulee jatkuvasti yhteydenottoja ja niihin on kyettävä asian luonteesta riippuen reagoimaan nopeasti, Pulkkinen toteaa.

Normin purkua ja uutta sääntelyä

Huolimatta hallituksen norminpurkutalkoista, sääntely muuttuu koko ajan ja saamme esimerkiksi uutta harmonisoivaa sääntelyä EU:sta.

- Molempiin talkoisiin osallistutaan myös meillä Viestintävirastossa, kertoo Alavesa.

Yhden työviikon aikana virastoon voi tulla lausuttavaksi useita lakiehdotuksia tai -luonnoksia. Lausuntopyynnöt voivat koskea myös nykyisen lain soveltamiseen liittyviä seikkoja. Lakimiehen pöydälle voi tulla esimerkiksi pyyntö lausua jonkun uuden työkalun käyttöönottoa tai yrityksen roolia viraston valvoman sääntelyn kentässä.

- Osallistumalla ja lausumalla sääntelytyöhön nyt ja tulevaisuudessa varmistamme, että tulevaisuudessakin voimme luottaa viestintäverkkojemme toimivuuteen. Sääntelyn keinoin edistetään myös tietoturvallisia palveluita, kertoo Alavesa.

- Tällä hetkellä Euroopassa on meneillään sääntelyn kannalta jännittävät ajat. Yleinen tietosuoja-asetus on tulossa voimaan keväällä 2018 ja EU:ssa ollaan valmistelemassa uutta sähköisen viestinnän tietosuojaan liittyvää asetusehdotusta. EU-sääntely on tärkeää ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Uusi EU-lainsäädäntö tulee vaikuttamaan suoraan myös meidän toimintaan, toteaa Alavesa.

- Kyberturvallisuuskeskuksessa kokee olevansa muutoksen ytimessä. Ala kehittyy hurjaa vauhtia ja sääntely on uutta. Talouselämä ja arki ovat pitkälti riippuvaisia digitaalisen yhteiskunnan toimivuudesta ja turvallisuudesta, kertoo Pulkkinen.

- Haluamme myös osaltamme lisätä luottamusta sähköisiin palveluihin. Kun palvelut ovat turvallisia, niitä uskaltaa käyttää, Alavesa summaa.

Linkkivinkit:

[TEEMA] Kysymyksiä ja vastauksia yksityisyydensuojasta

[Teema] Lokit ja muut keinot yksityisyyden suojaamiseen

Lait, määräykset ja päätökset

Hyvän hallinnon perusteet (hallintolaki 2 luku)

Asioi kanssamme

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Eväste , Kyberturvallisuus , Loki , Yksityisyydensuoja , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248