[TEEMA] Kysymyksiä ja vastauksia yksityisyydensuojasta

Syyskuun teema vastaa yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin. Vaikka kyse on perusoikeudestamme, sen merkitys on monelle epäselvä. Ota haltuun perusteet ja tiedä oikeutesi ja velvollisuutesi.

Mitä on yksityisyyden suoja, mihin sitä tarvitaan? Koskeeko luottamuksellinen viestintä minua? Jos saa toiselle kuuluvan viestin, mitä voi tehdä? Onko työnantajalla oikeus lukea alaisensa sähköposteja? Nämä kysymykset selviävät syyskuun ensimmäisessä teema-artikkelissa.

1. Onko minun viestintäni luottamuksellista? Millainen viestintä ylipäänsä on luottamuksellista?

Meillä on oikeus yksityisyyteen ja siihen, että lähettämämme viestit ovat luottamuksellisia. Nämä ovat perusoikeuksiamme.

Viestinnän luottamuksellisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että viestejä saavat lukea ja käsitellä ainoastaan viestin lähettäjä ja vastaanottaja, viestinnän osapuolet. Jos viestin lähettäjä tai vastaanottaja on esimerkiksi antanut luvan, muutkin voivat käsitellä viestejä. Jos taas viestinnän osapuoliin kuulumaton esimerkiksi lukee tai välittää viestiä luvatta eteenpäin, tämä voi joutua teostaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Laki suojaa viestinnän luottamuksellisuutta, ja laissa onkin säädetty tarkkaan ne perusteet, joilla viestejä tai välitystietoja voidaan käsitellä.

Viestintä on luottamuksellista riippumatta siitä, minkälaisella laitteella tai millä tavalla viestejä lähetetään. Luottamuksellisen viestinnän suoja ulottuu yhtälailla sähköisiin viesteihin kuin perinteiseen kirjepostiinkin. Esimerkiksi sähköpostitse ja Whatsappissa lähetetyt viestit sekä internetin chattiviestintä ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia.

2. Onko Facebook-viestintä tai chattiviestini luottamuksellista?

Facebook-viestintä on luottamuksellista samalla tavalla kuin perinteinen kirjeposti. Viesti ei ole kuitenkaan luottamuksellinen, jos viestin lähettäjä on tarkoittanut lähettää viestin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tyypillisesti tällaisia yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitettuja viestejä voivat olla internetin avoimelle keskustelupalstalle lähetetyt viestit.

Facebookin julkiselle keskustelupalstalle lähetetyt viestit eivät siis ole luottamuksellisia, mutta Facebookissa tietylle rajoitetulle ryhmälle tai tietylle henkilölle lähetetyt viestit ovat luottamuksellisia.

3. Keskustelupalstalla esitetään minua loukkaavia kommentteja. Mitä minun tulisi tehdä?

Viestin lähettäjän on usein mahdollista muokata tai poistaa omia viestejään keskustelupalstoilta. Siksi tehokkain tapa saada asiaton viesti pois palstalta, on ottaa yhteyttä suoraan loukkaavan viestin lähettäjään. Myös keskustelupalstan ylläpitoon kannattaa olla yhteydessä. Ylläpitäjä (moderaattori) voi poistaa viestejä etenkin, jos ne ovat keskustelupalstan sääntöjen vastaisia.

Keskustelupalstalla käyty keskustelu on erotettava verkkojulkaisusta, joka tyypillisesti on sanomalehden nettiversio. Voit vaatia oikaisua suoraan julkaisijalta, jos verkkojulkaisussa on virheellinen uutisointi.

4. Sain viestin, jota ei ole tarkoitettu minulle. Mitä teen?

Jos viesti on lähetetty sinulle vahingissa, et ole viestinnän osapuoli. Tällöin et saa kertoa ulkopuoliselle viestissä olevia tietoja, julkaista niitä tai käyttää viestiä hyötymistarkoituksessa. Saat käsitellä viestiä vain sen verran kuin on tarpeen viestin oikean vastaanottajan selvittämiseksi.

Itselle kuulumattoman viestin saa lähettää sen oikealle vastaanottajalle. Ennen tätä on kuitenkin oltava selvää, mihin osoitteeseen viesti oli tarkoitus alun perin lähettää. Kun viesti on lähetetty oikealle vastaanottajalle, se pitää hävittää. Myös viestin lähettäjää voi informoida virheellisestä vastaanottajan osoitteesta.

5. Saako viestin vastaanottaja kertoa viestin sisällöstä ulkopuolisille?

Viestin vastaanottajalla on oikeus käsitellä saamiansa viestejä haluamallaan tavalla. Hän voi kertoa viestistä ja sen sisällöstä ulkopuolisille, vaikka viestin lähettäjä olisikin merkinnyt sen luottamukselliseksi.

Jos viesti sisältää esimerkiksi jotain seuraavista:

  • viranomaisille tarkoitettua salassa pidettävää viestintää
  • toisen henkilön terveystietoja
  • vastaanottajan ja lähettäjän salassapitosopimuksiin liittyvää tietoa,

viestin vastaanottaja ei saisi kertoa viestin sisällöstä ulkopuolisille vapaasti.

Toista henkilöä koskevan tiedon levittäminen saattaa olla rikos, ja tietoja levittävä henkilö voi pahimmillaan syyllistyä esimerkiksi kunnianloukkaukseen.

6. Saako työnantaja lukea alaisensa työsähköpostiin lähetettyjä viestejä?

Tavallisesti työnantaja ei ole viestinnän osapuoli, jos työntekijä lähettää tai vastaanottaa viestejä hänen henkilökohtaiseen käyttöön osoitetusta työsähköpostilaatikosta. Nämä viestit nauttivat luottamuksellisen viestin suojaa, eikä työnantajalla ole oikeutta lukea niitä muutoin kuin erikseen laissa säädetyillä perusteilla ja edellytyksillä.

Lisätietoa

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Yksityisyydensuoja , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248