Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminnon PGP-avaimet vaihtuvat

Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminnon yleinen avain (NCSC-FI Incident Response), tiedotteiden allekirjoittamiseen tarkoitettu avain (NCSC-FI Advisory Signing Key) ja ohjelmistohaavoittuvuuksien koordinointiin käytetty avain (NCSC-FI Vulnerability Co-ordination) vaihtuvat. Uudet avaimet ovat saatavilla keskuksen www-sivuilla ja yleisillä avainpalvelimilla.

Kyberturvallisuuskeskus uusii yleisen PGP-avaimen, tiedotteiden allekirjoittamiseen tarkoitetun avaimen ja ohjelmistohaavoittuvuuksien koordinointiin käytetyn avaimen 9.1.2017 alkaen. Yleinen avain sekä tiedotteiden allekirjoitusavain on voimassa 31.1.2018 asti. Ohjelmistohaavoittuvuuksien koordinointiin käytetty avain on voimassa 10.11.2021 asti.

Uuden Incident Response avaimen tunniste on 0xB89D5BF2 ja sormenjälki on 2A3C A4CA 376A 2382 70F0 B8A6 8484 E2F3 B89D 5BF2.

Uuden Advisory Signing avaimen tunniste on 0x49B5713E ja sormenjälki on C3D5 F321 740F 45D5 77F3 A99A A60D 94EC 49B5 713E.

Uuden Vulnerability Coordination avaimen tunniste on 0x0C9462BC ja sormenjälki on D1B2 0339 5529 9CF2 9C7E FDCE 0055 7E48 0C94 62BC.

Avaimet on julkaistu julkisilla avainpalvelimilla ja Kyberturvallisuuskeskuksen www-sivuilla:

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/viestintavirastontietoturvapalvelut/cert-fi.html

Käytöstä poistuneen Incident Response -avaimen tunniste on 0x6BABE0A8 ja sormenjälki on B0D8 D94E 487D 07CA 07B3 C3C5 C601 8307 6BAB E0A8.

Käytöstä poistuneen Advisory Signing -avaimen tunniste on 0x9491910A ja sormenjälki 6BB9 4E95 7DE9 86AA B3CA FAD4 4E02 59FA 9491 910A.

Käytöstä poistuneen Vulnerability Coordination -avaimen tunniste on 0xDE16EA0C ja sormenjälki 0E97 68E4 DE7D 6B62 BAAB EAB5 0447 EFD2 DE16 EA0C.

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , CERT , NCSC-FI , PGP , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248