Viestintäpalvelujen käyttö luottamuksellisessa viestinnässä

Suomen lain mukaan jokaisella on oikeus suojata oma viestintänsä. Jokaisen internetiä käyttävän on syytä miettiä, mitä viestintäpalveluja käyttää ja minkälaisia suojaustoimia niissä käytetään. Suojausta vaativat viestit voi tarvittaessa salata. Turvaluokiteltujen tietojen säilyttäminen, käsitteleminen ja siirtäminen järjestelmissä, joita ei ole suojattu ja asianmukaisesti hyväksytty, on kiellettyä.

Suomen perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan jokainen voi suojata viestinsä ja siihen liittyvät tunnistamistiedot. Ulkomailla tapahtuva ja ulkomaisissa viestintäverkoissa tai -palveluissa tapahtuvaan viestintään saatetaan soveltaa myös kyseisen maan omaa lainsäädäntöä. Valveutuneen viestijän onkin syytä huolehtia siitä, että oma luottamuksellinen viestintä suojataan esimerkiksi salaamalla viestit ja käyttämällä salaavia tietoliikenteen yhteysmuotoja.

Viestintävirasto on julkaissut vuosina 2008-2009 ohjeen viestintäpalvelujen suojaamisesta. Ohjeessa annetaan käytännön vinkkejä esimerkiksi sähköpostin salakirjoittamisesta ja salaavien yhteysmuotojen käytöstä. Ohje ei ole keskeisiltä osiltaan vanhentunut ja siihen on edelleen suositeltavaa tutustua.

Lisäksi kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö KATAKRI suosittelee, että organisaation omassa hallinnassa olevan fyysisen tilan ulkopuolelle tai julkiseen verkkoon suuntautuva tietoliikenne tulisi salata, mikäli viestintä on suojaamisen arvoista. Suositukseen on helppo yhtyä.

Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomaisen NCSA-FI:n sivuilta löytyy materiaalia sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmien suojaamisesta tunnettuja tietoturvallisuusuhkia vastaan.

Asiasanat: Tietoturva , Tietoturva nyt!

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248