Operaattorien oikeudet ja velvollisuudet

Operaattoreilla on velvollisuus huolehtia verkko- ja viestintäpalvelujensa tietoturvasta. Tietoturvan varmistaminen saattaa edellyttää toimenpiteitä, jotka vaikuttavat asiakkaan viestintämahdollisuuksiin. Tässä osiossa kerrotaan operaattorien oikeuksista ja velvollisuuksista tietoturvan varmistamisessa.

Sivuilla kerrotaan

  • mitä tietoturvasta huolehtiminen tarkoittaa
  • minkälaisia toimenpiteitä operaattori voi tehdä tietoturvan toteuttamiseksi
  • mitä pidetään välitystietoina ja
  • missä tarkoituksessa operaattorilla on oikeus käsitellä välitystietoja.


Asiasanat: Tietoturva, Teletoiminta, Tietosuoja


LinkedIn Print