Rekisteri tunnistamispalvelun tarjoajista

Viestintävirasto ylläpitää rekisteriä Suomeen sijoittuneista vahvaa sähköistä tunnistamista tarjoavista palveluntarjoajista sekä niiden tarjoamista palveluista.

Rekisteriin on merkitty ne tunnistuspalvelun tarjoajat, jotka

  • ovat ilmoittautuneet Viestintävirastolle ja
  • vastaavat tunnistuslaissa vahvalle sähköiselle tunnistamiselle asetettuja edellytyksiä.

Rekisteriin on kirjattu

  • palveluntarjoajan yhteystiedot
  • sulkupalvelun yhteystiedot ja
  • linkki palveluntarjoajan tunnistusperiaatteisiin.

Kunkin palveluntarjoajan tunnistusperiaatteissa määritellään tarkemmin, miten kyseinen palveluntarjoaja täyttää tunnistuslaissa tarkoitetut velvollisuutensa.

Tunnistusvälineen katoamisesta tai oikeudettomasta käytöstä voi tehdä ilmoituksen tunnistamispalvelun tarjoajan sulkupalveluun.

Asiasanat: Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 16.03.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248