Luotettu luettelo hyväksytyistä luottamuspalvelun tarjoajista (Trusted list)

Viestintävirasto ylläpitää julkista rekisteriä hyväksyttyjen sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajista (nk. Trusted list).

The present list is the trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by Finnish Communicatins Regulatory Authority (FICORA), together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.

The cross-border use of electronic signatures has been facilitated through Commission Decision 2009/767/EC of 16 October 2009 which has set the obligation for Member States to establish, maintain and publish trusted lists with information related to certification service providers issuing qualified certificates to the public in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and which are supervised/accredited by the Member States. The present trusted list is the continuation of the trusted list established with Decision 2009/767/EC.

Luotettu luettelo hyväksytyistä luottamuspalveluista

Palvelun tarjoaja Tarjottu palvelu Sulkupalvelu Varmenneasiakirjat
Väestörekisterikeskus
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI
Puhelin:0295 535 001
www.vaestorekisterikeskus.fi
Organisaatiovarmenteet
Kansalaisvarmenteet
Terveydenhuollon ammattivarmenteet
Puh: 0800 162 622 Varmennepolitiikka-asiakirjat


TSL implementation of the Trusted List [xml, 49 KB]
A Human readable form of the TSL implementations of the trusted list [pdf, 310 KB]

SHA-256 hash of the Trusted List XML [sha2, 64 B]

Asiasanat: Tietoturva , Luottamuspalvelu , Sähköinen allekirjoitus , Tietosuoja , Varmenne

Päivitetty 21.06.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248