Kriittinen haavoittuvuus Apache Struts -sovelluskehyksessä

Apache Struts -sovelluskehyksestä on löydetty kriittinen haavoittuvuus, joka mahdollistaa haitallisen ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä. Haavoittuvat asennukset on syytä päivittää viipymättä.

Haitallisen ohjelmakoodin suorittamiseen johtava haavoittuvuus liittyy Strutsin REST-liitännäiseen ja XStream-käsittelijän tapaan käsitellä XML-sisältöä.

Haavoittuvuuteen hyväksikäyttämiseen on saatavilla PoC (Proof of Concept) eli haavoittuvuuden toteen näyttävä ohjelmakoodi.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Ilman kirjautumista
 • Etäkäyttö
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Komentojen mielivaltainen suorittaminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
 • Ongelman rajoittaminen
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

 • Apache Struts 2.5 - 2.5.12

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

 • Päivitä Apache Struts versioon 2.5.13
 • Poista Struts REST liitännäinen käytöstä tai rajoita sen käyttö koskemaan vain xhtml- ja JSON -sisältöä:
 • <constant name="struts.action.extension" value="xhtml,,json" />

Lisätietoa:

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248