Haavoittuvuus Wordpress -sisällönhallintajärjestelmän WP Statistics -lisäosassa

Wordpress -sisällönhallintajärjestelmän WP Statistics -lisäosasta on löytynyt haavoittuvuus, jonka avulla hyökkääjän on mahdollista tarkastella sivuston tietokantaa, mikäli käytössä on Wordpressin WP Statistics -lisäosan haavoittuva versio ja sivusto sallii uusien käyttäjien rekisteröitymisen.

Wordpress -sisällönhallintajärjestelmän WP Statistics -lisäosa on erittäin laajasti käytetty. Lisäosa sisältää ohjelmointivirheen, jonka avulla hyökkääjä voi kohdistaa Wordpress -sivuston tietokantaan SQL-injektioita. Ohjelmointivirheen takia, ohjelmisto ei tarkasta käyttäjän syötteitä, jonka seurauksena ohjelmisto voi tietyissä tapauksissa vuotaa luottamuksellista tietoa kuten käyttäjätunnuksia ja salasanatiivisteitä.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Etäkäyttö
 • Ilman käyttäjän toimia
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Komentojen mielivaltainen suorittaminen
 • Käyttövaltuuksien laajentaminen
 • Tietojen muokkaaminen
 • Luottamuksellisen tiedon hankkiminen
 • Suojauksen ohittaminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

 • WP-Statisticsin versio 12.0.7 ja sitä aiemmat versiot

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

 • Korjaava ohjelmistopäivitys, automaattinen päivitysmekanismin käyttöönotto
 • Ylläpitäjien on erityisen tärkeää ottaa käyttöön Wordpressin ja sen lisäosien automaattinen päivitysmekanismi.

Lisätietoa:


Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Julkaisujärjestelmä , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248