Kymmeniä haavoittuvuuksia tcpdump-ohjelmistossa

Tcpdump on laajalti käytetty verkkoliikenteen tarkkailuohjelmisto. Ohjelmistosta on löydetty 41 puskurin ylivuotohaavoittuvuutta.

Haavoittuvuudet liittyvät useiden eri protokollien käsittelyyn. Haavoittuvuuksia hyväksikäyttämällä hyökkääjän voi olla mahdollista suorittaa kohdejärjestelmässä omia komentojaan tcpdump-ohjelmiston käyttäjän oikeuksin. Haavoittuvuuksia voi käyttää hyväksi saattamalla tietyllä tavalla muokattua protokollasisältöä tcpdump-ohjelmistolle joko seuratusta verkkoliikenteestä tai verkkoliikennetaltiosta.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Sulautetut järjestelmät
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Etäkäyttö
 • Ilman käyttäjän toimia
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Komentojen mielivaltainen suorittaminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
 • Ei päivitystä
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

 • tcpdump ennen versiota 4.9.0

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

Ohjelmistoon on olemassa lähdekoodimuotoinen päivityspaketti. Linux-jakelija Debian on julkaissut haavoittuvuuksiin päivitykset ohjelmistojakelussaan.

Lisätietoa:

Päivityshistoria

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248