Kriittinen haavoittuvuus Cisco ESA -tuotteiden IronPort AsyncOS -käyttöjärjestelmässä

Cisco IronPort AsyncOS -käyttöjärjestelmästä, jota käytetään Cisco Email Security Appliance -tuotteissa, on korjattu kriittinen haavoittuvuus. Haavoittuvuus johtuu avoimeksi jääneestä testaus- ja vianselvityskäyttöön tarkoitetusta verkkoliitynnästä, johon kytkeytymällä hyökkääjä voi saada laitteen haltuunsa ylläpitäjänkäyttöoikeuksin.

Cisco Email Security Appliance (ESA) -tuotteiden IronPort AsyncOS:stä on korjattu haavoittuvuus, joka mahdollistaa etähyökkääjän pääsyn laitteeseen avoimeksi jääneestä testaus- ja vianselvityskäyttöön tarkoitetusta verkkoliitynnästä. Hyökkääjä voi tämän jälkeen saada laitteen täysin hallintaansa ylläpitäjän (root) käyttöoikeuksilla.

Haavoittuvuus koskee tiettyjen ohjelmistoversioiden lisäksi vain niitä laitteita, jotka on käynnistetty uudestaan korkeintaan kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Verkon aktiivilaitteet
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Etäkäyttö
 • Ilman käyttäjän toimia
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Komentojen mielivaltainen suorittaminen
 • Käyttövaltuuksien laajentaminen
 • Tietojen muokkaaminen
 • Luottamuksellisen tiedon hankkiminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Ongelman rajoittaminen
 • Ei päivitystä
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

Cisco ESA -laitteet (sekä fyysiset että virtuaaliset), joissa on jokin seuraavista ohjelmistoversioista:

 • 9.1.2-023
 • 9.1.2-028
 • 9.1.2-036
 • 9.7.2-046
 • 9.7.2-047
 • 9.7-2-054
 • 10.0.0-124
 • 10.0.0-125
Lisäksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä, jotta laite on haavoittuva:
 • Laite on käynnistetty korkeintaan kerran sen jälkeen, kun jokin edellä mainituista ohjelmistoversioista on asennettu.
 • Laitteen Enrollment Client -ohjelmiston versio on aiempi kuin 1.0.2.-065

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

Korjauspäivitys julkaistaan myöhemmin.

Testaus- ja vianselvitysverkkoliitynnän voi poistaa käytöstä käynnistämällä laitteen uudestaan siten, että ohjelmistopäivityksen jälkeen laite on käynnistetty vähintään kaksi kertaa. Lisätietoa Ciscon haavoittuvuustiedotteessa.

Lisätietoa:

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Verkkolaite , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248