Kriittisiä haavoittuvuuksia Drupalin moduuleissa

Drupalin RESTWS, Coder ja Webform Multiple File Upload -moduuleista on korjattu kriittisiä haavoittuvuuksia. Löytyneiden haavoittuvuuksien hyväksikäyttö voi mahdollistaa komentojen mielivaltaisen suorittamisen.

Drupalin tukemista moduuleista on korjattu kriittisiä haavoittuvuuksia. RESTful Web Services -moduulista on korjattu haavoittuvuus, joka mahdollisti hyökkääjän PHP-koodin suorittamisen. Coder-moduulista korjattu haavoittuus, joka voi mahdollistaa komentojen mielivaltaisen suorittamisen, on haavoittuva, vaikka moduuli ei olisi aktiivisessa tilassa. Webform Multiple File Upload -moduulista korjattu haitallisen ohjelmakoodin suorittamisen mahdollista haavoittuvuus.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Ilman kirjautumista
 • Etäkäyttö
 • Ilman käyttäjän toimia
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Komentojen mielivaltainen suorittaminen
 • Käyttövaltuuksien laajentaminen
 • Tietojen muokkaaminen
 • Suojauksen ohittaminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

 • Webform Multifile 7.x-1.x versiot ennen 7.x-1.4
 • RESTful Web Services 7.x-2.x versiot ennen 7.x-2.6.
 • RESTful Web Services 7.x-1.x versiot ennen 7.x-1.7.
 • Coder module 7.x-1.x versiot ennen 7.x-1.3.
 • Coder module 7.x-2.x versiot ennen 7.x-2.6.

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

Päivitä ohjelmistot Drupalin ohjeiden mukaisesti viimeisiin versioihin

Lisätietoa:

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248