Microsoftin toukokuun päivityspaketti korjaa 33 haavoittuvuutta

Microsoftin toukokuun päivityspaketti sisältää 16 päivitystä Microsoftin tuotteisiin. Päivitykset korjaavat yhteensä 33 haavoittuvuutta. Korjauspäivityksistä 8 on luokiteltu kriittisiksi.

Korjauspäivitykset MS16-051 ja MS16-052 paikkaavat kriittisiä haavoittuvuuksia Internet Explorer ja Edge -selaimissa. Haavoittuvuudet voivat mahdollistaa haitallisen ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä käyttäjällä olevin oikeuksin, jos käyttäjä avaa tietyllä tavalla muotoillun www-sivun.

Korjauspäivitys MS16-053 korjaa kriittisiä haavoittuvuuksia VBScript- ja JScript-käsittelyssä Windows- käyttöjärjestelmissä. Vakavimmat haavoittuvuudet voivat johtaa haitallisen ohjelmakoodin suorittamiseen käyttäjän vieraillessa tietyllä tavalla muotoillulla www-sivulla.

Korjauspäivitys MS16-054 korjaa kriittisiä haavoittuvuuksia Microsoft Office-sovelluksissa. Haavoittuvuudet voivat mahdollistaa haitallisen ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä käyttäjällä olevin oikeuksin, jos käyttäjä avaa tietyllä tavalla muotoillun Microsoft Office tiedoston.

Korjauspäivitys MS16-055 korjaa kriittisiä haavoittuvuuksia Windowsin GDI-grafiikkarajapinnassa. Haavoittuvuudet voivat mahdollistaa haitallisen ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä käyttäjällä olevin oikeuksin, jos käyttäjä avaa tietyllä tavalla muotoillun www-sivun tai Office tiedoston.

Korjauspäivitys MS16-056 korjaa kriittisen haavoittuvuuden Windows Journal -komponentista. Korjatun haavoittuvuuden avulla on mahdollista suorittaa kohdejärjestelmässä haitallista ohjelmakoodia käyttäjän oikeuksin, jos käyttäjä avaa tietyllä tavalla muotoillun Journal-tiedoston.

Korjauspäivitys MS16-057 korjaa kriittisen haavoittuvuuden Windows Shell -komponentissa. Haavoittuvuus voi mahdollistaa haitallisen ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä käyttäjän oikeuksin, mikäli käyttäjä avaa tietyllä tavalla muotoillun www-sivun tai tiedoston.

Korjauspäivitys MS16-064 paikkaa kriittisiä haavoittuvuuksia Adobe Flash Playerissä. Päivitys koskee Flash Player asennuksia kaikissa tuetuissa Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1 ja Windows 10 -käyttöjärjestelmissä.

Muut päivityspaketit on luokiteltu tärkeiksi ja ne korjaavat haavoittuvuuksia Windows-käyttöjärjestelmissä ja .NET frameworkissa.


 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Paikallisesti
 • Ilman kirjautumista
 • Etäkäyttö
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Komentojen mielivaltainen suorittaminen
 • Käyttövaltuuksien laajentaminen
 • Luottamuksellisen tiedon hankkiminen
 • Suojauksen ohittaminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

 • Internet Explorer kaikissa tuetuissa Windows-versioissa
 • Microsoft Edge Windows 10 -käyttöjärjestelmässä
 • Kaikki Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän tuetut versiot
 • Microsoft Office -tuoteperhe
 • Microsoft .NET -Framework

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
 • Korjausten käyttöönotto vaatii uudelleenkäynnistyksen useimpien päivitysten kohdalla.

Lisätietoa:


Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248