Kriittinen haavoittuvuus BIND-nimipalvelinohjelmistossa

BIND on laajalti käytössä oleva nimipalvelinohjelmisto. Ohjelmistosta on löydetty kriittinen haavoittuvuus, joka voi mahdollistaa palvelunestotilan aiheutumisen.

BIND-nimipalvelinohjelmistosta on löytynyt kaksi haavoittuvuutta, joiden avulla palvelimen voi mahdollisesti saattaa palvelunestotilaan. Kriittinen haavoittuvuus koskee tilannetta, jossa hyökkääjä voi aiheuttaa rekursiivisen nimipalvelimen palvelunestotilan, mikäli kyseinen palvelin tekee dns-kyselyitä. Hyökkäyksessä nimipalvelin ohjataan kysymään edelleen hyökkääjän hallitsemalta autoritääriseltä nimipalvelimelta virheellisesti muotoiltua tietuetta.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Etäkäyttö
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Palvelunestohyökkäys
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

CVE-2015-8000:

 • 9.0.0 - 9.9.8
 • 9.10.0 - 9.10.3

CVE-2015-8461:

 • 9.9.8 - 9.9.8-P1
 • 9.9.8-S1 - 9.9.8-S2
 • 9.10.3 - 9.10.3-P1


Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

Päivitä ohjelmisto versioon 9.9.8-P2 tai 9.10.3-P2

Lisätietoa:

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Palvelunestohyökkäys , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248