Haavoittuvuus Linux-ytimen prosessirajapinnassa

Linux-ytimestä on löytynyt haavoittuvuus joka voi mahdollistaa käyttövaltuuksien korottamisen pääkäyttäjän (root) tasolle. Haavoittuvuus liittyy käyttöjärjestelmän tapaan käsitellä prosessien muistialuetta /proc/pid/mem -rajapinnan kautta.

Useita haavoittuvuutta hyväksi käyttäviä hyökkäysmenetelmiä on julkaistu. Hyväksikäyttö edellyttää että hyökkääjällä on toimiva käyttäjätunnus kohdejärjestelmään.

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
 • Verkon aktiivilaitteet
 • Matkaviestinjärjestelmät
 • Sulautetut järjestelmät
 • Muut

Kohde

 • Palvelimet ja palvelinsovellukset
 • Työasemat ja loppukäyttäjäsovellukset
Lisätietoa +

Hyökkäystapa

 • Paikallisesti
Lisätietoja hyökkäystavasta +

Hyväksikäyttö

 • Käyttövaltuuksien laajentaminen
Lisätietoja hyväksikäytöstä +

Ratkaisu

 • Korjaava ohjelmistopäivitys
Lisätietoja ratkaisusta +

Haavoittuvat ohjelmistot:

 • Linux 2.6.39 ja sitä uudempaa ydintä käyttävät järjestelmät, joihin ei ole asennettu haavoittuvuutta korjaavaa päivitystä

Ratkaisu- ja rajoitusmahdollisuudet:

Päivitä käyttöjärjestelmän ydin korjattuun versioon, jos sellainen on tarjolla kyseiselle Linux-jakeluille. Useille suosituille jakeluille päivitys on jo tarjolla. Ytimen päivityksen yhteydessä pitää kone käynnistää uudelleen.

Lisätietoa:

Päivityshistoria

Asiasanat: Tietoturva , Haavoittuvuudet

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248