Henkilökohtaiset salausavaimet

Viestintäviraston henkilökunnalla on käytössä Väestörekisterikeskuksen myöntämät X.509-virkavarmenteet. Kyberturvallisuuskeskuksen työntekijöillä on lisäksi PGP-avaimet.

Päivystysluonteisesta työstämme johtuen suosittelemme käyttämään ensisijaisesti PGP-rooliavaimiamme.

Virkavarmenteet

Varmenteita voi käyttää S/MIME-suojatun sähköpostin lähettämiseen Viestintäviraston työntekijöiden henkilökohtaisiin osoitteisiin ja Viestintävirastosta saapuvan sähköpostin aitouden varmistamiseen. S/MIME-suojattujen viestien lähettämistä Kyberturvallisuuskeskuksen yleisiin asiointisähköpostiosoitteisiin ei suositella. Virkavarmenteet löytyvät Väestöreskisterikeskuksen varmennehausta. Varmenteen myöntäjänä on varmenteen iästä riippuen joko VRK CA for Qualified Certificates tai VRK CA for Qualified Certificates - G2.

PGP-avaimet

Kaikki Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminnon PGP-avaimet on allekirjoitettu Kyberturvallisuuskeskuksen avainten allekirjoitusavaimella (NCSC-FI Key Signing Key [txt, 3 KB]). Avaimet ovat pääsääntöisesti voimassa 5 vuotta.

Henkilökohtaiset avaimet

NIMI PGP-avaimen tunniste pgp-avaimen sormenjälki/Fingerprint
Jesse Alho 0xD5D54C1C [txt, 5 KB] 727D 0610 59EC 8FD5 FD32
40DD 0739 38D7 D5D5 4C1C
Mari Aro 0x0AACA960 [txt, 4 KB]
9B89 EB05 D551 8026 FC78
D6C1 BFE8 7563 0AAC A960
Juhani eronen 0x24638CCB [txt, 5 KB]10F7 7A28 A33F 32C2 274A
79D4 BE85 484B 2463 8CCB
perttu halonen 0xF82AEF0C [txt, 5 KB] 5765 DA2F 5B67 96CE FD74
73AD 4D67 7EA6 F82A EF0C
Jarna Hartikainen 0x7087F874 [txt, 5 KB]68EA C205 CEFA 8BF4 4D66
0355 65E5 B66C 7087 F874
tomi hasu 0x05AEC32A [txt, 5 KB] E6B8 CF9E 15E6 D551 BBD5
C547 7922 451D 05AE C32A
kauto huopio 0x24B293B4 [txt, 5 KB] D9CC 5798 C3AE 87B6 0417
14B1 2F39 DB7A 24B2 93B4
tomi kinnari 0x46770062 [txt, 5 KB] BC6B F84C B3DC 9585 179B
09F1 0D52 6A1D 4677 0062
Harri Koivunen 0x03C50ACC [txt, 5 KB] 53D5 6BE0 431C EE5A 7F65
01DF B500 15EE 03C5 0ACC
Lotta Kulta 0xBBABF935 [txt, 5 KB] F8B5 1EC8 E366 A624 6995
BBBF 9A4F 0DE0 BBAB F935
Ossi Kuosmanen 0xDE17A7A8 [txt, 5 KB]
D649 06CF 588C 092E 9DCC
5945 6237 5E2F DE17 A7A8
Antti Kurittu 0xA0E392A8 [txt, 5 KB] 403C B1C4 2718 BF8D 291E
14DC 1FB2 99F7 A0E3 92A8
Jukka KÄyhkö 0x49FB2EF4 [txt, 5 KB] 9736 5492 1DD5 0A5E 10CD
B7B9 E1BF C466 49FB 2EF4
jarmo lahtiranta 0xB09C372B [txt, 5 KB] C002 5D25 4724 FE92 501F
0D78 A6EA 4D73 B09C 372B
Arttu Lehmuskallio 0xEA6CCA99 [txt, 5 KB] 4269 3F21 3478 440B BA31
5DF8 E936 2BD1 EA6C CA99
markus lintula 0x39FD1B26 [txt, 5 KB]85C3 11A6 7A60 6203 105A
A2E6 A5EB B84D 39FD 1B26
sauli pahlman 0x07567442 [txt, 5 KB] D01A 877A C3E9 DB48 637B
7237 57EB CD71 0756 7442
Miikka Salonen 0xF7935637 [txt, 5 KB] E66C 547B 3A86 4F67 B860
423B 354C A074 F793 5637
kristian selén 0xF9A14651 [txt, 5 KB]90BC C7DC 337C 833C D574
CFAA D1AC 4679 F9A1 4651
ilkka SOVANTO 0xD84CBCA3 [txt, 8 KB]842E 6583 F85F 0DED 9307
B95C 9733 C779 D84C BCA3
aleksi tarhonen 0x656D41E9 [txt, 5 KB] B391 066C 1E4C 679D 9480
8081 8B77 0293 656D 41E9
Pekka Tetri 0xC08ED95A [txt, 5 KB] C9C4 5CD2 6A73 B9D5 4B6A
536D CB21 A034 C08E D95A
Juha Tretjakov 0x52E94FA6 [txt, 5 KB] D3E3 5773 0F6C 81A1 E06C
4451 4688 52C0 52E9 4FA6
Riikka Valtonen 0x61BEF062 [txt, 5 KB]
4AB4 B004 559A CE0B F47B
DB68 AB37 443E 61BE F062
Teemu Väisänen 0xC50371AE [txt, 5 KB] 3F46 17AF 17FD 9913 B59E
7B0C 4626 5D0E C503 71AE

Asiasanat: Tietoturva , CERT , Kyberturvallisuus , Salaus

Päivitetty 24.10.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248