Henkilökohtaiset salausavaimet

Viestintäviraston henkilökunnalla on käytössä Väestörekisterikeskuksen myöntämät X.509-virkavarmenteet. Kyberturvallisuuskeskuksen työntekijöillä on lisäksi PGP-avaimet.

Päivystysluonteisesta työstämme johtuen suosittelemme käyttämään ensisijaisesti PGP-rooliavaimiamme.

Virkavarmenteet

Varmenteita voi käyttää S/MIME-suojatun sähköpostin lähettämiseen Viestintäviraston työntekijöiden henkilökohtaisiin osoitteisiin ja Viestintävirastosta saapuvan sähköpostin aitouden varmistamiseen. S/MIME-suojattujen viestien lähettämistä Kyberturvallisuuskeskuksen yleisiin asiointisähköpostiosoitteisiin ei suositella. Virkavarmenteet löytyvät Väestöreskisterikeskuksen varmennehausta. Varmenteen myöntäjänä on varmenteen iästä riippuen joko VRK CA for Qualified Certificates tai VRK CA for Qualified Certificates - G2.

PGP-avaimet

Kaikki Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminnon PGP-avaimet on allekirjoitettu Kyberturvallisuuskeskuksen avainten allekirjoitusavaimella (CERT-FI Key Signing Key [txt, 2 KB]). Avaimet ovat pääsääntöisesti voimassa 5 vuotta.

Henkilökohtaiset avaimet

NIMI PGP-avaimen tunniste pgp-avaimen sormenjälki/Fingerprint
Jesse Alho 0xD5D54C1C [txt, 5 KB] 727D 0610 59EC 8FD5 FD32
40DD 0739 38D7 D5D5 4C1C
Juhani eronen 0xE80F9731 [txt, 5 KB] 4C3A EC3E 737D 7394 E5DC
1AFD BAE2 6CA2 E80F 9731
perttu halonen 0xF82AEF0C [txt, 5 KB] 5765 DA2F 5B67 96CE FD74
73AD 4D67 7EA6 F82A EF0C
Jarna Hartikainen 0x6AF3223C [txt, 5 KB] F9E1 B7C8 888A DE2C 6E30
D7A9 B6B4 F18C 6AF3 223C
tomi hasu 0x05AEC32A [txt, 5 KB] E6B8 CF9E 15E6 D551 BBD5
C547 7922 451D 05AE C32A
kauto huopio 0x549C2F32 [txt, 5 KB] EE83 84DA 2E80 1DC9 1EFF
77E2 52F6 6CD3 549C 2F32
tomi kinnari 0x46770062 [txt, 5 KB] BC6B F84C B3DC 9585 179B
09F1 0D52 6A1D 4677 0062
Antti Kurittu 0xA0E392A8 [txt, 5 KB] 403C B1C4 2718 BF8D 291E
14DC 1FB2 99F7 A0E3 92A8
Jukka KÄyhkö 0x49FB2EF4 [txt, 5 KB] 9736 5492 1DD5 0A5E 10CD
B7B9 E1BF C466 49FB 2EF4
jarmo lahtiranta 0xB09C372B [txt, 5 KB] C002 5D25 4724 FE92 501F
0D78 A6EA 4D73 B09C 372B
Lasse Laukka 0x22BE7CA4 [txt, 5 KB] 748D 2C5A 21EB 1D73 7EF0
36DD 2017 8272 22BE 7CA4
Arttu Lehmuskallio 0xEA6CCA99 [txt, 5 KB] 4269 3F21 3478 440B BA31
5DF8 E936 2BD1 EA6C CA99
markus lintula 0x5F96591D [txt, 5 KB] 1C0E E550 527B 1087 F8CF
30FB AFF6 CC0C 5F96 591D
sami orasaari 0xEB672049 [txt, 5 KB] 2011 1404 BDC4 DE59 F459
06CD A316 67DB EB67 2049
sauli pahlman 0xD5198A19 [txt, 5 KB] C164 88B8 AB85 15F3 A117
9C73 9EA7 1F80 D519 8A19
Miikka Salonen 0xF7935637 [txt, 5 KB] E66C 547B 3A86 4F67 B860
423B 354C A074 F793 5637
kristian selén 0x36317502 [txt, 5 KB] A6D1 09B0 17B3 61C8 E66E
D20A 2712 A0CE 3631 7502
ilkka SOVANTO 0x4060D4AA [txt, 10 KB] 2C24 2896 5483 7ECB 4C2B
A52A 4E92 98EC 4060 D4AA
Erika suortti-myyry 0x2A4C5E18 [txt, 5 KB] 0FD0 CA80 3C99 87C9 5A85
8EF7 E5AC AB0C 2A4C 5E18
aleksi tarhonen 0x656D41E9 [txt, 5 KB] B391 066C 1E4C 679D 9480
8081 8B77 0293 656D 41E9
Juha Tretjakov 0x52E94FA6 [txt, 5 KB] D3E3 5773 0F6C 81A1 E06C
4451 4688 52C0 52E9 4FA6

Asiasanat: Tietoturva , CERT , Kyberturvallisuus , Salaus

Päivitetty 16.01.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248