Kuluttajien puhelinasioinnista perittävä laskennallinen perushinta

Kuluttajilta puhelinasioinnista perittävä enimmäishinta on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Enimmäishintaa säännellään kuluttajansuojalaissa.

Säännöksen noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viestintäviraston tehtävänä on vuosittain laskea ja julkaista laskennallinen perushinta.

Kuluttajansuojalain (1211/2013) 2 luvun 14 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajan liittymäsopimuksen mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa vastaavan laskennallisen perushinnan. Laskennallinen perushinta on teleyritysten vähimmäishinnoitteluun ja markkinaosuuksiin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla. Säännös tuli voimaan 13.6.2014.


Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut ohjeistuksen säännöksen soveltamisesta

Laskennallinen perushinta

Laskennallinen perushinta on 0,084 €/min.

Perushinnan laskeminen

Perushinnan laskemisesta säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksessa (109/2014). Asetuksen mukaan Viestintäviraston on laskennallista perushintaa laskiessaan otettava huomioon ne matkaviestinverkon liittymämäärien perusteella markkinaosuudeltaan suurimmat teleyritykset, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on vähintään 95 %. Näiden yritysten osalta Viestintäviraston on laskettava minuuttiperusteisesti veloitettavien matkapuhelumaksujen hinnastojen mukaisten vähimmäishintojen keskiarvo ottamalla huomioon kunkin yrityksen markkinaosuus.

Laskennallisen perushinta perustuu Telia Finland Oyj:n, Elisa Oyj:n ja DNA Oy:n maaliskuussa 2018 voimassa oleviin matkapuheluhinnastoihin. Yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus matkaviestinverkon liittymämäärien mukaan laskettuna on 99 %.

Laskennan perusteena ovat seuraavat minuuttiperusteisesti veloitettavat matkapuhelinhinnastot:

DNA Oy: DNA Mini Data 0,070 €/min
Elisa Oyj: Saunalahti Tarkka 0,069 €/min
Telia Finland Oyj: S 0,070 € / min

Laskennassa käytetyt markkinaosuudet perustuvat vuoden 2017 joulukuun lopun liittymämääriin. Markkinaosuuksia koskevat tiedot on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 7.3.2018.

Matkaviestinverkon liittymien markkinaosuudet

Viestintävirasto laskee ja julkaisee laskennallisen perushinnan vuosittain. Seuraavan kerran perushinta julkaistaan maaliskuussa 2019. Laskennan perusteena käytetään vuoden 2018 lopun markkinaosuustietoja ja vuoden 2019 maaliskuussa voimassa olevia hinnastoja.

Asiasanat: Puhelin , Hinnat , Teletoiminta

Päivitetty 08.05.2018

LinkedIn Print