Yleiseurooppalaiset maksuttomat palvelunumerot

Euroopan unioni on yhtenäistänyt joidenkin yhteiskunnallisesti merkittävien palveluiden numeroita. EU:n alueella on yhteinen yleinen hätänumero 112. Lisäksi muutamille yleishyödyllisille palveluille on osoitettu sama 116-alkuinen palvelunumero kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Yleiseurooppalaista 116-alkuista palvelunumeroa saa käyttää ainoastaan Euroopan komission osoittamaan palveluun.

Tähän mennessä Euroopan komissio on osoittanut käyttötarkoituksen seuraaville numerolle:

116 000 - Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin

 • antaa neuvontaa ja tukea kadonneiden lasten huoltajille
 • auttaa katoamistapausten tutkinnassa
 • ottaa vastaan puhelinilmoituksia kadonneista lapsista
 • välittää tiedot edelleen poliisille.

116 006 - Rikoksen uhrien tukipuhelin

 • tarjoaa rikoksen uhreille mahdollisuuden saada henkistä tukea, tietoa oikeuksistaan ja keinoista vaatia oikeuksiaan sekä asianomaisten elinten yhteystiedot
 • tarjoaa erityisesti tietoja paikallisista poliisi- ja rikosoikeusmenettelyistä sekä mahdollisuuksista saada korvausta ja vakuutusasioista
 • auttaa myös löytämään muita soveltuvia avunlähteitä.

116 111 - Lasten tukipuhelin

 • auttaa huolenpidon ja suojelun tarpeessa olevia lapsia
 • ohjaa heidät tarvittaessa organisaatioiden ja resurssien puoleen
 • tarjoaa lapsille mahdollisuuden ilmaista huolensa ja puhua suoraan heitä koskevista asioista
 • mahdollistaa hätätilanteessa yhteyden aikuiseen.

116 117 - Lääkäripäivystys muita kuin hätätilanteita varten

 • ohjaa siihen soittavat henkilöt heidän tarpeitaan vastaaviin terveyspalveluihin tilanteissa, jotka ovat kiireellisiä mutta eivät henkeä uhkaavia
 • soittaja yhdistetään pätevälle ja asianmukaiset resurssit omaavalle neuvojalle tai suoraan lääkärin tai kliinikan puoleen.

116 123 - Henkisen tuen puhelin

 • perustuu puhelinkeskusteluun toisen ihmisen kanssa ja ei-tuomitsevaan kuuntelemiseen
 • tarjoaa henkistä tukea niille, jotka kärsivät yksinäisyydestä, kokevat psykologisen kriisin tai harkitsevat itsemurhaa.

Suomalaisille palveluntarjoajille myönnetyt numerot:

116 000 - Hätäkeskuslaitos

116 006 - Suomen Mielenterveysseura ry

116 111 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Puhelut yleiseurooppalaisiin 116-alkuisiin palvelunumeroihin

Puhelut yleiseurooppalaisiin 116-alkuisiin palvelunumeroihin ovat maksuttomia.

Kun soitat 116-alkuiseen numeroon, valitse pelkästään kyseinen numero ilman kaukotunnusta 0, operaattoritunnusta tai suuntanumeroa.

Numero on sama kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta kussakin maassa puhelu ohjautuu kansalliselle palveluntarjoajalle.

Tarkempia tietoja 116-numeroista ja niiden hakumenettelystä saa ottamalla yhteyttä Viestintävirastoon sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Asiasanat: Puhelin , Numerointi , Teletoiminta

Päivitetty 15.03.2017

LinkedIn Print