Numerotiedotus ja puheluiden edelleen yhdistäminen

Yleiseen numerotiedotuspalveluun ja kansalliseen edelleen yhdistämiseen on käytettävissä Viestintäviraston estomääräyksen mukaisen palveluryhmän I (yleishyödylliset palvelut) palveluille osoitetut numerot.

Yleiseen numerotiedotuspalveluun ja kansallisten puheluiden edelleen yhdistämistä tarjoaviksi palvelunumeroiksi on Viestintäviraston numerointimääräyksessä osoitettu seuraavat numerot, joita koskevat jäljempänä luetellut palvelun sisältövaatimukset:

  • 118 - liittymän toimittaneen teleyrityksen palvelunumero
  • 0100 100
  • 02020x (x#8)
  • 075 000, 075 300, 075 320, 075 750 ja 075 980
  • 075100 - 075199

Numerotiedotus ja puhelun edelleen yhdistäminen ulkomaille

Numerotiedotusta ja kotimaisten lisäksi myös kansainvälisten puheluiden edelleen yhdistämisen palveluita saa numeroista:

  • 020208
  • 075 200 - 075 299

Palvelujen rajoitukset

Numero 118 tarjoaa vain numerotiedotusta ja kansallisten puheluiden yhdistämistä. Muut palvelunumerot voivat tarjota lisäksi Viestintäviraston estomääräyksen mukaisia yleishyödyllisiä palveluita.

Palvelunumeroista ei saa välittää puheluita Viestintäviraston estomääräyksen mukaisiin palveluryhmiin

  • II – asiointipalvelut
  • III - ajanvietepalvelut
  • IV - aikuisviihdepalvelut.

Teleyritykselle voidaan myöntää lupa kytkeä puhelu myös palveluryhmän II yksilöityyn hinnaltaan edulliseen numeroon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi taksitilausnumerot. Luvat myönnetään toimialan itsesääntelyssä määritellyn prosessin mukaisesti MAPEL/Teleforum ry:n johdolla.

Asiasanat: Puhelin , Numerointi , Teletoiminta

Päivitetty 01.12.2014

LinkedIn Print