Muut televerkon koodit ja tunnukset

Viestintävirasto hallinnoi suurta määrää erilaisia televerkkojen koodeja ja tunnuksia. Näitä ovat mm. teleyritystunnisteet, matkaviestinverkkojen MNC- tunnukset, NCC- tunnukset ja TETRA- verkkojen tunnukset, merkinantopistokoodit, CUG- tunnukset sekä Centrex- tunnukset.

Teleyritystunnisteet

Teleyritystunnisteita käytetään erikseen määriteltävissä sovelluksissa. Tällä hetkellä teleyritystunnisteiden käyttö on määritelty seuraavissa sovelluksissa:

  • puhelinnumeron siirrettävyys
  • V5-liitäntä
  • verkkoelementtien GT (Global Title) -numerointi

Viestintävirasto on päätöksellään osoittanut teleyritystunnisteet 89 ja 989 testauskäyttöön.

Luettelo myönnetyistä teleyritystunnisteista löytyy täältä.

Myönnetyt heksadesimaaliset teleyritystunnisteet:

  • Numero: 1B, Yritys: Telavox AB / Telavox Oy, Myönnetty: 9.5.2017
  • Numero: 1C, Yritys: Lightup Network Solutions GmbH & Co. KG

MNC-tunnukset

MNC (Mobile Network Code) -tunnusta käytetään GSM-standardien mukaisesti matkaviestinteleyrityksen tunnistamiseen mm. tukiaseman ja matkaviestimen välisessä signaloinnissa sekä matkaviestinteleyrityksen osoittamiseen tukiasematunnuksessa (Cell Global Identification).

Luettelo myönnetyistä MNC-tunnuksista löytyy täältä.

NCC-tunnukset

NCC (Network Colour Code) -tunnusta käytetään GSM-standardien mukaisesti matkaviestimen ja tukiaseman välisessä signaloinnissa tukiaseman tunnuskoodissa (Base Station Identity Code) erottamaan eri maiden matkaviestinteleyritykset raja-alueella tapahtuvassa liikennöinnissä, jossa eri maiden teleyritysten käyttämät taajuusaluet voivat olla päällekkäisiä. NCC-tunnusten käyttö on määritelty numerointimääräyksessä.

TETRA-verkkojen tunnukset

(T)MNC-tunnusta käytetään TETRA-standardien mukaisissa matkaviestinverkoissa teleyrityksen tunnistamiseen.

Luettelo myönnetyistä (T)MNC-tunnuksista löytyy täältä.

Merkinantopistekoodit

Yhteiskanavamerkinantoverkon solmut identifioidaan merkinantopiste- koodeilla. Jotta vältettäisiin tilanteet, joissa kahdella eri merkinanto- verkon solmulla on sama merkinantopistekoodi, kullekin teleyritykselle annetaan etukäteen tietty joukko merkinantopiste- koodeja, joita teleyrityksen tulee käyttää. Kansallisen merkinantoverkon solmut identifioidaan kansallisilla merkinantopiste- koodeilla ja kansainvälisen merkinantoverkon solmut kansainvälisillä merkinantopistekoodeilla. Kansallisen ja kansainvälisen verkon sanomat erotetaan toisistaan osoitekenttään sisältyvällä verkkotunnuksella.

CUG-tunnukset

Suljettu käyttäjäryhmä (CUG) -lisäpalvelussa käyttäjien kuuluminen tiettyyn suljettuun käyttäjäryhmään tarkastetaan avainkoodin perusteella. Avainkoodi siirretään televerkossa keskusten välisessä merkinannossa (YKM TUP/ISUP). Jotta vältettäisiin tilanteet, joissa kahdella eri käyttäjäryhmiin kuuluvalla tilaajalla on sama avainkoodi eri teleyritysten alueella, kullekin teleyritykselle annetaan oma koodialue. Teleyrityksen tulee allokoida avainkoodeja suljetuille käyttäjäryhmille vain kyseiselle teleyritykselle myönnetyltä alueelta.

Centrex-tunnukset

Centrex-palvelun toteuttaminen laaja-alaisena useiden teleyritysten alueella edellyttää, että YKM-merkinannossa siirretään CTX-tietoja. Näihin CTX-tietoihin sisältyy mm. CTX-ryhmän yksilöllisesti identifioiva ryhmätunnus. Jotta Centrex-palvelu voisi toimia eri teleyritysten välillä, Centrex ryhmätunnukset eivät saa olla päällekkäisiä. Tästä syystä kullekin teleyritykselle varataan oma alue, jonka puitteissa kyseinen teleyritys voi itse määritellä ryhmätunnukset.

Asiasanat: Puhelin , Numerointi , Teletoiminta

Päivitetty 01.10.2018

LinkedIn Print