Sisäverkkojen rakennus- ja uudistustyöt

Teleurakoinnin harjoittaminen ei edellytä valtuutusta tai ilmoitusta Viestintävirastolle. Yhteisantenniverkkojen ja -järjestelmien sekä yleiskaapelointijärjestelmien urakoitsijoiden täytyy kuitenkin noudattaa töissään Viestintäviraston määräystä 65.

Kaikissa sisäverkkojen, kuten yhteisantenniverkon ja -järjestelmän sekä yleiskaapelointijärjestelmän, rakennus- ja uudistustöissä on noudatettava Viestintäviraston määräystä 65, jossa määrätään esi-merkiksi

  • verkkojen rakenteesta,
  • verkon ja järjestelmän tarvitsemista laitetiloista,
  • suorituskyvystä,
  • käytettävistä kaapeleista ja rakenneosista,
  • maadoituksista ja potentiaalintasauksista,
  • mittauksista ja testauksista sekä
  • dokumentoinnista.

Määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Sisäverkon rakennus-, kunnostus- tai ylläpitotyön tilaava kiinteistö ei yleensä ole näiden asioiden asiantuntija. Ammattimaisen urakoitsijan on osattava neuvoa asiakastaan ja tunnettava Viestintävi-raston määräysten vaatimukset.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Asiasanat: Internet , Puhelin , Antenni , Kaapeli , Laajakaista , Verkot

Päivitetty 01.12.2014

LinkedIn Print