Nopean laajakaistan käyttäminen edellyttää toimivaa sisäverkkoa

Taloyhtiöissä käytetään kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja eli sisäverkkoja kiinteiden laajakaista- ja puhelinpalvelujen välittämiseen kiinteistöjen sisällä. Taloyhtiön täytyy huolehtia sisäverkkojen kunnosta, sillä laadukkaat sisäverkot ovat häiriöttömän televisio- ja radiovastaanoton perusta.

Laajakaista- ja puhelinpalvelujen välittämiseen käytetään joko yhteisantenniverkkoa ja -järjestelmää tai yleiskaapelointijärjestelmää. Näiden molempien sisäverkkotyyppien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Viestintäviraston määräyksessä 65.


Määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Yleiskaapelointijärjestelmä

Yleiskaapelointijärjestelmä on parikaapeleilla ja optisilla kaapeleilla toteutettu verkko, jonka välityksellä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia viestintäpalveluja. Laajakaistoista esimerkiksi erilaiset DSL-yhteydet ja ethernet-yhteydet sekä perinteiset analogiset puhelinpalvelut välitetään yleiskaapelointijärjestelmän avulla.

Yhteisantenniverkko

Yhteisantenniverkko on koaksiaalikaapelein toteutettu verkko, jota käytetään perinteisesti erityisesti televisiopalvelujen välittämiseen kiinteistössä. Jos verkko on varustettu paluusuunnalla, pystyvät asukkaat käyttämään myös kaapelimodeemipalveluja.

Rakennus- ja huoltotyöt

Kaikissa yhteisantenniverkon ja -järjestelmän sekä yleiskaapelointijärjestelmän rakennus- ja uudistustöissä on noudatettava Viestintäviraston määräystä 65. Taloyhtiön on hyvä varmistaa, että sisäverkon suunnittelija tai asennustöitä suorittava teleurakoitsija tuntee Viestintäviraston määräyksen ja noudattaa työssään sen asettamia velvoitteita.

Viraston määräyksessä 65 määrätään esimerkiksi

  • sisäverkkojen rakenteesta,
  • verkon ja järjestelmän tarvitsemista laitetiloista,
  • suorituskyvystä,
  • käytettävistä kaapeleista ja rakenneosista,
  • maadoituksista ja potentiaalintasauksista sekä
  • mittauksista ja dokumentoinnista

Määräys 65 edellyttää, että sisäverkot ovat rakenteeltaan tähtiverkkoja. Vuoden 2014 alusta lukien rakennettaviin, uusittaviin ja kunnostettaviin asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmiin on asennettava kuidut jokaiseen asuinhuoneistoon.

Testaus ja dokumentointi ovat kiinteistön etu

Viestintäviraston määräys 65 asettaa velvoitteet myös sisäverkkojen mittauksille sekä dokumentoinnille. Ilman ajantasaista dokumentaatiota verkon ja järjestelmän ylläpito tai mahdollisten vikojen etsiminen on usein hankalaa ja kallista.


Asiasanat: Internet , Puhelin , Antenni , Kaapeli , Laajakaista , Verkot

Päivitetty 01.12.2014

LinkedIn Print