Nopea laajakaista -hanke

Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on saada huippunopea laajakaistaverkko lähes kaikille Suomessa asuville vuoden 2015 loppuun mennessä.

Nopea ajakaista -hankkeen tavoitteena on, että lähes kaikki (yli 99 %) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimipaikat ovat enintään 2 kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimivasta laajakaistaverkosta.

Teleyritykset rakentavat verkon ja käyttäjät hankkivat yhteyden liittymiä tarjoavalta teleyritykseltä omalla kustannuksellaan. Teleyrityksen on mahdollista saada julkista tukea haja-asutusalueille rakennettavan verkon tukikelpoisiin kustannuksiin. Tuen vastineeksi teleyritys muun muassa sitoutuu tarjoamaan liittymiä hankealueelle sekä avaamaan verkon kilpailulle.

Julkinen tuki parantaa verkkojen kattavuutta

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksissä arvioidaan teleyritysten rakentavan nopeat yhteydet taajamiin ja taajamien lähistölle markkinaehtoisesti. Tällöin väestöpeitoksi saavutettaisiin noin 95 prosenttia.

Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on parantaa saatavuutta noin 120 000 haja-asutusalueen käyttäjälle. Tavoitteen toteuduttua huippunopea laajakaistaverkko olisi käyttäjistä yli 99 prosentin saatavilla.

Tukea myöntää useampi viranomainen

Valtio on budjetoinut Laajakaista 2015 -hankkeelle 66 miljoonaa euroa vuosille 2009 - 2015. Lisäksi hankkeeseen on varattu EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston varoja 24,6 miljoonaa euroa.

Viestintävirasto myöntää Nopea laajakaista -hankkeen valtion tuen ja alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) jakavat EU-tuen. Lisäksi hankkeen toteuttamiskunnan pitää osallistua omalla maksuosuudellaan hankkeen rahoittamiseen. Kuntien maksuosuudet hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ovat 8, 22 tai 33 prosenttia.

Maakuntaliitto valitsee verkon toteuttavan teleyrityksen

Maakuntien liitot ovat tiiviisti mukana Nopea laajakaista -hankkeessa. Maakuntien liitot suunnittelevat alueet, joille tuettavia hankkeita käynnistetään sekä julistavat julkisen tuen haettavaksi sekä valitsevat hankkeen toteuttajan.

Lisätietoa hankkeista ja hankealueista saa maakuntaliitosta.

Valtion tukemia verkkoja rakennetaan eri puolilla Suomea

Laajakaistahankkeita on käynnistynyt usean maakunnan alueella. Hanketta toteuttaa pitkään toimineiden tunnettujen teleyritysten lisäksi laaja joukko uusia hankkeen yhteydessä perustettuja teleyrityksiä. Osa uusista toimijoista rakentaa pieniä paikallisia verkkoja ja osa jopa kokonaisen maakunnan kattavia verkkokokonaisuuksia. Ajantasaista tietoa hankkeista, joille tukea verkon rakentamiseen on myönnetty Viestintävirastosta saa alla olevan linkin kautta:

Tukipäätökset

Asiasanat: Internet , Laajakaista

Päivitetty 15.02.2016

LinkedIn Print