Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-verkkovierailuista

Roaming-maksut poistuivat EU-maissa 15.6.2017 alkaen. Miksi operaattorini perii kuitenkin vieläkin lisämaksuja verkkovierailusta?

Lähtökohtana on, ettei lisämaksuja roamingista peritä 15.6.2017 jälkeen. EU:n verkkovierailusääntely kuitenkin mahdollistaa poikkeusluvan hakemisen. Tällöin kansallinen sääntelyviranomainen kuten Viestintävirasto voi myöntää operaattoreille luvan periä lisämaksua. Viestintävirasto on myöntänyt tällaiset poikkeusluvat neljälle operaattorille, Telialle, Elisalle, DNA:lle ja Moi Mobiilille. Poikkeusluvat on myönnetty kahtena vuotena peräkkäin.

Uutinen 15.6.2018: Matkapuhelimen käyttö EU-maissa on lähes yhtä edullista kuin Suomessa - verkkovierailupalvelujen lisämaksusta päätös Telialle ja Moille

Uutinen 27.4.2018: Matkapuhelimen käyttö EU-maissa on lähes yhtä edullista kuin Suomessa - verkkovierailupalvelujen lisämaksusta päätös Elisalle

Uutinen 16.4.2018: Matkapuhelimen käyttö EU-maissa on lähes yhtä edullista kuin Suomessa - verkkovierailupalvelujen lisämaksusta päätös DNA:lle

Uutinen 15.6.2017: Neljälle operaattorille lupa roaming-lisämaksuihin

Myönnetyt luvat

Minkä vuoksi tuollaiset poikkeusluvat on pitänyt antaa?

Viestintäviraston on myönnettävä lupa lisämaksujen perimiseen, jos operaattori osoittaa, että se ei pysty kattamaan verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia niistä saatavilla tuloilla ja että tämä vaarantaa kotimaan hinnoittelumallin kestävyyden.

Miten niin roaming halpenee, kun kerran poikkeuslupia lisämaksun perimiseen on myönnetty?

Lisämaksut alenevat huomattavasti aiempaan nähden, datan osalta ne ovat laskeneet yli 60 eurosta / gigatavu korkeimmillaankin 7,44 euroon. Usein lisämaksu on tätäkin alempi tai liittymään sisältyy jonkin verran kotimaanhintaista datakäyttöä (ns. kohtuukäytön kiintiö) myönnetystä poikkeusluvasta huolimatta.

Miksi operaattorini ei tarjoa minulle datakiintiötä kotimaan hinnalla, vaan joudun maksamaan lisämaksua heti ensimmäisestä megatavusta alkaen?

Jos Viestintävirasto on myöntänyt operaattorille luvan lisämaksun perimiseen, operaattori voi poikkeusluvan asettamissa rajoissa itse harkita, tarjoaako se tietyn määrän puhe-, viesti- tai datakäyttöä kotimaan hinnalla. Telian ja Moi Mobiilin poikkeusluvat edellyttävät, että kaikkiin kuluttajaliittymiin sisältyy tietty minimimäärä kotimaanhintaista datakäyttöä. Ne operaattorit, joille poikkeuslupaa ei ole myönnetty, voivat rajoittaa mobiilidatan käyttöä kotimaan hinnalla kohtuukäytön kiintiöllä vain, jos kyseessä on datamäärältään rajoittamaton liittymä tai edullinen rajoitettu liittymä.

Jos itse en matkusta paljoa, joudunko maksamaan muiden edullisen roamingin kalliimpana kotimaan kuukausimaksuna?

Poikkeuslupien myöntämisen tavoitteena nimenomaan on, ettei roaming-sääntely vaaranna kotimaan laskutusmallia ja johda esimerkiksi kotimaan hintatason nousuun tai muutoksiin rajattomien datapakettien tarjonnassa.

Entä jos operaattori kuitenkin nostaa kotimaan kuukausimaksua?

Poikkeusluvan myöntäminen ei sinänsä estä operaattoria muuttamasta kotimaan kuukausimaksua, jos muutokselle on lainmukaiset perusteet. Kyseessä on liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen, josta voi lukea lisää Liittymäsopimus-sivulta.

Operaattorini poisti roaming-ominaisuuden liittymästä kokonaan. Mitä voin tehdä?

Kyseessä on sopimusehtojen muutos, jolloin toimenpiteelle tulee olla lainmukaiset perusteet (ks. linkki yllä).

Mikäli lainmukaisia perusteita ei löydy, Viestintävirasto voi velvoittaa operaattoria palauttamaan roaming-palvelut liittymiin, esimerkiksi Telian osalta näin tehtiin vuonna 2017.

Lisätietoja uutinen 14.7.2017: Telian palautettava roaming-palvelut vanhoihin matkapuheinliittymiin

Jos kyseessä on jokin muu operaattori, voit ilmoittaa asiasta Viestintävirastolle yhteydenottolomakkeella.

Voit reklamoida operaattorille, jos pidät muutosta perusteettomana, ja voit olla tarvittaessa yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Miksi liittymäni roaming-hinnat eivät ole muuttuneet 15.6.2017 jälkeen?

Operaattorisi voimassaolevat roaming-ehdot saattoivat jo olla joko uuden sääntelyn tai myönnetyn poikkeusluvan mukaiset.

Jos operaattorillesi on myönnetty poikkeuslupa, voit tutustua poikkeuslupapäätökseen perusteluineen Viestintäviraston verkkosivuilla ja voit verrata, täyttääkö oman liittymäsi hinnoittelu poikkeusluvan ehdot.

Uuden sääntelyn yleisiä vaatimuksia käsitellään Hinnat EU-maissa -sivulla .

Kuinka kauan DNA, Elisa, Telia ja Moi Mobiili saavat periä ylimääräistä lisämaksua roamingista?

Poikkeuslupa lisämaksun perimiseen on voimassa vuoden kerrallaan. Nykyiset poikkeusluvat ovat voimassa operaattorista riippuen huhti-kesäkuuhun 2019, mutta niitä voidaan mahdollisesti jatkaa uuden hakemuksen perusteella.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Verkkovierailu

Päivitetty 25.10.2018

LinkedIn Print