Verkkovierailu halpeni Euroopassa 15.6.2017 - Maksat joko vain kotimaan hinnan tai sen lisäksi pienen lisämaksun

Monille asiakkaille uudet Euroopan unionin verkkovierailusäännöt tarkoittavat, että verkkovierailupalveluja on mahdollista käyttää kotimaisilla hinnoilla ilman lisämaksuja. Kaikista liittymistä verkkovierailun lisämaksut eivät täysin poistu. Lisämaksulla on aina säännelty enimmäismäärä.

Katso video: käytä matkapuhelintasi edullisemmin Euroopassa

Uuden EU:n sääntelyn perusteella verkkovierailupalveluista maksetaan lähtökohtaisesti vain sama hinta kuin kotimaassa (RLAH = Roam-Like-At-Home). Periaatteena on, että erillisiä lisämaksuja ei peritä silloin, kun kyse on ajoittaisesta matkustelusta. Operaattori voi kuitenkin periä lisämaksuja, jos sille on myönnetty siihen lupa tai jos ylität operaattorin liittymäsopimuksessa määrittelemät kohtuukäytön rajat.

Viestintävirasto voi myöntää operaattorille hakemuksesta luvan periä lisämaksuja verkkovierailuista Euroopassa. Viestintäviraston on myönnettävä lupa, jos operaattori osoittaa, että se ei pysty kattamaan verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia niistä saatavilla tuloilla ja että tämä vaarantaa kotimaan hinnoittelumallin kestävyyden. Tällä poikkeusmenettelyllä pyritään varmistamaan, että Suomessa olisi jatkossakin tarjolla edullisia rajattomia ja suuria datapaketteja. Seuraavat operaattorit ovat hakeneet ja saaneet luvan lisämaksun perimiseen:

 • DNA
 • Elisa
 • Telia
 • Moi Mobiili

Lisäksi operaattorit voivat rajoittaa datapalvelujen käytön ilman lisämaksuja kohtuulliseen määrään. Tällainen kohtuullisen käytön kiintiö voidaan määritellä tiedonsiirtomäärältään rajattomille liittymille ja edullisille rajoitetuille paketeille, eikä siihen tarvita Viestintäviraston lupaa.

Jos operaattorille on myönnetty yllä mainittu lupa periä lisämaksuja, sen ei välttämättä tarvitse myöntää kohtuullisen käytön kiintiötä. Silloin maksat aina lisämaksun kotimaan hinnan lisäksi. Viestintäviraston myöntämässä luvassa sallittu lisämaksu on operaattorikohtainen, mutta enintään yleisen säännellyn enimmäishinnan suuruinen. Operaattorilla ei ole velvollisuutta periä lisämaksuja, vaikka sille olisi myönnetty siihen lupa. Operaattorille myönnetyn luvan edellytyksenä saattaa olla kyseisen operaattorin tekemän lupahakemuksen mukaisesti, että se tarjoaa myös joko kotimaan hinnalla käytettäviä liittymiä tai kotimaan hintaan sisältyvää roaming-käyttöä liittymiinsä.

Voit tarkistaa liittymääsi sovellettavat verkkovierailuehdot ja hinnaston operaattoriltasi.

Viestintäviraston tiedote 15.6.2016: Neljälle operaattorille lupa roaming-lisämaksuihin

Mobiilidatan kohtuullisen käytön kiintiö

Operaattori voi eräissä tapauksissa rajoittaa lisämaksuttoman datakäytön EU- ja ETA-maissa kohtuulliseen määrään. Operaattori perii tällöin lisämaksun vain kohtuullisen käytön ylittävältä osalta. Kohtuullisen käytön ylittävältä osalta perittävä lisämaksu saa olla enintään kulloinkin voimassa olevan säännellyn enimmäishinnan suuruinen.
Kohtuullisen käytön kiintiön vähimmäiskoko määräytyy EU:n sääntelyn mukaan liittymän hinnan perusteella normaalitilanteessa, jossa operaattorille ei ole myönnetty lupaa periä lisämaksuja. Operaattorisi voi määritellä myös vähimmäiskokoa suuremman kohtuukäytön kiintiön.

Jos Viestintävirasto on myöntänyt operaattorille luvan lisämaksun perimiseen, operaattori voi tapauksesta riippuen tarjota normaalitilannetta alemman kohtuukäytön kiintiön tai olla lainkaan tarjoamatta kohtuukäytön kiintiötä. Jos lupaa ei ole myönnetty, mobiilidatan käyttöä kotimaan hinnalla voidaan rajoittaa kohtuukäytön kiintiöllä vain, jos kyseessä on rajoittamaton liittymä tai edullinen rajoitettu liittymä.

Kohtuullisen käytön kiintiön vähimmäiskoko normaalitilanteessa saadaan jakamalla liittymän arvonlisäveroton hinta säännellyllä tukkuenimmäishinnalla ja kerrotaan tulos luvulla kaksi. Tämä koskee siis tilannetta, jossa operaattorille ei ole myönnetty lupaa periä lisämaksuja. Säännelty tukkuenimmäishinta on hinta, jonka eri EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat operaattorit enintään maksavat toisilleen verkkovierailupalveluista.

 • Esimerkiksi 30 euroa (sis. alv) kuukaudessa maksavan liittymän kohtuullisen käytön vähimmäismäärä on noin 6,3 gigatavua kuukaudessa, jos voimassa oleva tukkuenimmäishinta on 7,7 euroa/gigatavu (ilman arvonlisäveroa).

Muut kohtuukäytön rajoitukset

Operaattorisi voi lähettää sinulle ilmoituksen, jos:

 • olet viettänyt enemmän aikaa muissa EU- ja ETA-maissa kuin Suomessa edellisen neljän kuukauden aikana ja
 • olet samanaikaisesti käyttänyt enemmän roaming-palveluita kuin kotimaan palveluita.

Jos käyttötapasi ei muutu kahden viikon aikana, sinulta voidaan periä lisämaksu. Ilmoitus voidaan lähettää myös eräissä muissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

Sinulta voidaan periä myös lisämaksuja, jos et ole osoittanut asuvasi Suomessa vakinaisesti tai että sinulla on muu pysyvä yhteys Suomeen, vaikka operaattori on pyytänyt sinua tekemään niin. Pysyvä yhteys voi olla esimerkiksi kokoaikainen työsuhde tai kokopäiväinen opiskelu Suomessa.

Komission täytäntöönpanoasetus kohtuullisen käytön politiikasta (EU) 2016/2286

Verkkovierailun enimmäishinnat 15.6.2017 alkaen

Matkustajat voivat käyttää matkaviestinpalveluja EU-maissa joko kotimaisella hinnalla tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Lisämaksu voidaan periä, jos:

 • Viestintävirasto on myöntänyt operaattorille luvan periä lisämaksua
 • tiedonsiirtomääräsi ylittää operaattorin määrittämän kohtuukäytön kiintiön
 • roaming-käyttösi ylittää kotimaan käytön ja matkailet enemmän kuin oleskelet Suomessa
 • et ole osoittanut asuvasi Suomessa vakinaisesti tai että sinulla on muu pysyvä side Suomeen, vaikka operaattori on pyytänyt sinua tekemään niin.

Kotimainen hinta tarkoittaa kotimaiseen liittymään kuuluvia kotimaassa sovellettavia yksikköhintoja. Jos yksikköhintoja ei ole, määräytyvät hinnat samalla tavalla kuin palveluja käytettäessä kotimaassa. Esimerkiksi kiinteähintainen kotimainen liittymäpaketti sisältää myös verkkovierailupalvelujen kotimaisen hinnan osuuden.

Verkkovierailupalvelujen lisämaksujen enimmäishinnat 15.6.2017 alkaen (sisältäen arvonlisäveron):

LISÄMAKSU ENINTÄÄN
SOITETUT PUHELUT 0,03968 euroa/puheluminuutti
VASTAANOTETUT PUHELUT 0,013392 euroa/vastaanotettu puheluminuutti
TEKSTIVIESTIT 0,0124 euroa/tekstiviesti
MOBIILIDATA 9,548 euroa/gigatavu

Jos kotimaan hinta on yksikköhinta, on lisäksi olemassa enimmäismäärä, jota yksikköhinta ja lisämaksu eivät saa yhteenlaskettuna ylittää.

 • Soitettujen puheluiden osalta enimmäismäärä on 0,2356 euroa/puheluminuutti
 • Vastaanotettujen puheluiden osalta enimmäismäärä on 0,0141 euroa/vastaanotettu puheluminuutti
 • Tekstiviestien osalta enimmäismäärä on 0,0744 euroa/tekstiviesti
 • Mobiilidatan osalta enimmäismäärä on 0,248 euroa/megatavu

Operaattorisi voi periä myös enimmäishintaa alemman lisämaksun.

Ulkomailta lähetetyt tai vastaanotetut multimediaviestit maksavat saman verran kuin datayhteyden käyttö käytettyjen megatavujen perusteella.

Tekstiviestin vastaanottaminen on maksutonta. Vastaajaviestien vastaanotto ulkomailla on maksutonta EU:n alueella. Maksuttomuus ei koske vastaajaviestien kuuntelua.

Laskutus on puhelujen osalta sekuntiperusteista lukuun ottamatta soitettuja puheluita, joista operaattori saa lisäksi periä enintään 30 sekunnin aloitusmaksun.

Mobiilidatan veloitus on kilotavuperusteista. Mobiilidatan enimmäishinta laskee vuosittain niin, että vuonna 2022 se on enää 2,50 euroa/gigatavu. Tämä tarkoittaa asteittain halpenevia mobiilidatan käyttöhintoja.

Verkkovierailuhintoja sovelletaan EU:n alueella automaattisesti kaikkiin asiakkaisiin, elleivät he tietoisesti ole valinneet eri verkkovierailuhinnastoa tai -pakettia. Operaattorisi voi tarjota sinulle myös vaihtoehtoisia verkkovierailuhinnastoja. Hinnaston vaihtamisen on oltava maksutonta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimusten muihin osiin kuin verkkovierailuihin.

Tarkkoja hintatietoja voi pyytää oman operaattorin asiakaspalvelusta. Operaattori lähettää hintatiedot vierailumaahan saavuttuasi ilmaiseksi tekstiviestillä.

Verkkovierailuhinnat eivät koske Suomesta ulkomaille soitettuja puheluja

Koska verkkovierailu on matkapuhelimen käyttöä ulkomailla, hinnat ovat luonnollisesti voimassa vain ulkomailla, eivätkä ne koske esimerkiksi kotimaasta ulkomaille soitettuja puheluja. Lisäksi nämä hinnat ovat voimassa ainoastaan EU:n* (ja ETA-maiden) alueella, joten näiden maiden ulkopuolella matkustettaessa verkkovierailun hinnat kannattaa tarkistaa omalta operaattorilta.

Saldorajapalvelu suojaa yllättäviltä jättilaskuilta

Operaattoreilla on velvollisuus tarjota asiakkailleen ainakin yhtä saldorajaa, joka on enintään noin 60 euroa. Saldoraja takaa, että mobiilidatan (lukuun ottamatta multimediaviestejä) kulutus ei ylitä määriteltyä saldorajaa ilman asiakkaan suostumusta. Palvelu lisää kuluttajien mahdollisuuksia hallita mobiilidatan käytöstä aiheutuvia yllättäviä kuluja ulkomailla matkustettaessa.

Saldorajan pitää sisältää myös EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutuksen, mikäli vierailtavan maan verkko-operaattori sallii kulutuksen reaaliaikaisen valvonnan. Operaattoreiden pitää myös kertoa asiakkailleen, mikäli EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutuksesta ei ole mahdollista saada tietoja.

Lisätietoja saldorajoituksesta

Automaattinen hintatiedote kertoo verkkovierailun hinnat

Kun asiakas siirtyy ulkomaisen vierailuverkon alueelle, oma operaattori kertoo matkaviestinpalvelujen hinnoista automaattisilla hintatiedotteilla.

Tekstiviestillä lähetetty hintatiedote sisältää perushintatiedot

 • puhelujen soittamisesta vierailumaan sisällä ja vierailumaasta kotimaahan
 • puhelujen vastaanottamisesta
 • tekstiviestin lähettämisestä EU:n alueella
 • mobiilidatapalvelujen hinnoista
 • EU:n ulkopuolella tarjottujen matkaviestinpalvelujen hinnoista.

Lisäksi tekstiviestissä on maksuton numero lisätietoja varten ja tieto maksuttomasta hätänumerosta 112. Tekstiviestissä tulee olla myös ohjeet siitä, kuinka asiakas voi halutessaan lopettaa automaattisten hintatiedotteiden vastaanottamisen.

Lisäksi operaattorin on kerrottava asiakkailleen tarvittaessa, kuinka välttää tahattomia verkkovierailuja maiden raja-alueilla. Operaattoreiden on myös jaettava asiakkailleen tietoa automaattisista verkkovierailudatayhteyksistä ja niiden kytkemisestä pois päältä.

Kotioperaattorin on lähetettävä asiakkaalleen datapalveluiden perushintatiedot heti, kun tämä kytkeytyy datapalveluun toiseen EU-maan verkossa. Perushintatiedot voidaan lähettää matkapuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla.

Linkit asetuksiin

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012 verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella muutoksineen

Komission täytäntöönpanoasetus kohtuullisen käytön politiikasta (EU) 2016/2286

* Euroopan unionin jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt Kuningaskunta.

Verkkovierailupalvelujen hinnoittelua koskevia sääntöjä sovelletaan EU-maiden lisäksi Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.

Asiasanat: Puhelin , Hinnat , Verkkovierailu

Päivitetty 29.11.2017

LinkedIn Print