ICANN mahdollistaa maailmanlaajuisen internetin toiminnan

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) on USA:ssa vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka päätoimisto on Los Angelesissa. ICANN kokoontui ensimmäistä kertaa Suomessa 27. - 30.6.2016.

ICANNin ylin päättävä toimielin on 21-jäseninen hallitus, joka muodostuu useista erilaisista intressiryhmistä, jotka myötävaikuttavat ICANNin toimintaan. ICANNin uusi pääjohtaja on ruotsalainen Göran Marby, joka aloitti tehtävässään toukokuussa 2016. Lue nimityksestä lehdistötiedotteesta.

ICANNilla avainasema internetin kehittymisessä

ICANN on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka pyrkii ylläpitämään turvallista, vakaata ja yhteentoimivaa internetiä. Yksi kansainvälistä yhteistyötä tekevän organisaation tavoitteista on edistää kilpailua ja kehittää internetin yksilöllisten tunnusten hallintoa. ICANN koordinoi internetin nimijärjestelmää ja sen vuoksi se on avainasemassa vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan internet laajenee ja kehittyy.

ICANNin tehtävänä on hallinnoida internetin ylätason verkkotunnuksia (Top Level Domain), joita ovat kaikki maatunnukset kuten Suomen .fi ja esimerkiksi geneeriset päätteet kuten .com ja .net. ICANN vastaa globaalilla tasolla internetin verkkotunnusten (DNS-nimipalvelujärjestelmä) ja muiden tunnisteiden, kuten esimerkiksi IP-osoitteet, teknisestä koordinaatiosta ja siten mahdollistaa maailmanlaajuisen internetin toiminnan.

ICANNin hallintomallin uudistus kansainvälisemmäksi loppusuoralla

Internetin syntyhistorian takia USA:n hallituksella on ollut vaikutusvaltainen asema internetin verkkotunnusjärjestelmän valvonnassa. ICANNin toimintavaltuus perustuu sen ja Yhdysvaltain kauppaministeriön väliseen sopimukseen. Maatunnusten hallinnoijat ovat siten riippuvaisia ICANNin toiminnasta. Yleisesti on katsottu, että ICANNin tulisi olla kansallisista hallituksista riippumaton organisaatio, joten sen hallintoa on pyritty saamaan kansainväliseksi.

Kaksi vuotta sitten USA ilmoitti luopuvansa valvontaoikeuksistaan, mikäli saataisiin aikaan globaali monitoimijayhteisö, jolla USA:n kauppaministeriön valvonta korvattaisiin. ICANN koordinoi työteliään prosessin, jonka lopputuloksena ICANNin hallitus hyväksyi Marrakechin kokouksessaan maaliskuussa 2016 eri työryhmien laatimat ehdotukset uudesta toimintamallista. Ehdotukset on annettu USA:n hallitukselle, jonka tulee hyväksyä ne.

Kokous Helsingissä

ICANNin kokous pidettiin Helsingissä 27. - 30.6.2016. ICANNin kokoukset ovat kaikille internetistä kiinnostuneille avoimia tapahtumia ja niiden agendalla on monipuolisesti internetiin liittyviä aiheita (katso esim. edellisen kokouksen agenda ).


Lisätietoja:

Viestintävirasto, fi-verkkotunnukset-ryhmän päällikkö Juhani Juselius, p. 0295 390 492

ICANN56 Helsinki -internetsivut

Twitteristä ICANN Helsingin kokous löytyy tunnisteella #ICANN56