Kun fi-verkkotunnus vastaa suojattua nimeä tai tavaramerkkiä

Suojattua nimeä tai tavaramerkkiä täsmälleen vastaava fi-verkkotunnus voidaan poistaa verkkotunnusrekisteristä oikeudenhaltijan vaatimuksesta.

Jos rekisteröity fi-verkkotunnus on identtinen (täsmälleen vastaava) jonkin toisen tahon suojaaman nimen tai tavaramerkin kanssa, Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen suojatun nimen tai tavaramerkin haltijan vaatimuksesta.

  • Esimerkiksi verkkotunnus abcdefg.fi on täsmälleen vastaava rekisteröidyn toiminimen Oy Abcdefg Ab kanssa.

Poistamisen edellytyksenä on, ettei verkkotunnuksen rekisteröinyt käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle.

Tarkempaa tietoa hyväksyttävästä perusteesta löytyy sivulta Hyväksyttävä peruste.

Yhteisömuodon tunnus

Yhteisömuodon tunnusta (esimerkiksi Oy tai Ky) ei oteta huomioon arvioitaessa nimen ja fi-verkkotunnuksen vastaavuutta.

  • Esimerkiksi verkkotunnus kaksikko.fi on täsmälleen vastaava rekisteröidyn nimen Oy Kaksikko Ab kanssa.

Välilyönti nimessä

Jos suojatussa nimessä tai tavaramerkissä olevat sanat on eroteltu välilyönnillä, katsotaan yhteen kirjoitetun fi-verkkotunnuksen olevan täsmälleen vastaava, koska välilyönti ei voi sisältyä verkkotunnukseen.

  • Esimerkiksi verkkotunnus kaksisanaa.fi on täsmälleen vastaava toiminimen Kaksi Sanaa kanssa.

Yhdysmerkki nimessä

Viestintäviraston vakiintuneen tulkinnan mukaan suojatussa nimessä sanaerottimena käytetty yhdysmerkki (tavuviiva-miinusmerkki) on mahdollista jättää pois, kun nimestä muodostetaan fi-verkkotunnus.

  • Esimerkiksi verkkotunnus kaksisanaa.fi on täsmälleen vastaava suojatun nimen Kaksi-Sanaa kanssa.

Kansalliset merkit nimessä

Kansallisia merkkejä sisältävää suojattua nimeä tai tavaramerkkiä täsmälleen vastaavana fi-verkkotunnuksena voidaan pitää sekä kansallisia merkkejä sisältävää että sisältämätöntä verkkotunnusta.

  • Esimerkiksi verkkotunnukset öäå.fi ja oaa.fi ovat täsmälleen vastaavia suojatun nimen tai merkin ÖÄÅ kanssa.

Asiasanat: Internet , Vaatimustenmukaisuus , Valvonta , Verkkotunnukset

Päivitetty 31.08.2016

LinkedIn Print