Kun fi-verkkotunnus muistuttaa suojattua nimeä tai tavaramerkkiä

Suojatun nimen tai tavaramerkin johdannainen tarkoittaa verkkotunnussääntelyn mukaan sellaista fi-verkkotunnusta, joka muistuttaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä olematta kuitenkaan aivan täsmälleen vastaava.

Jos rekisteröity fi-verkkotunnus muistuttaa jonkin toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä, on poistamisen edellytyksenä se, että fi-verkkotunnus on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Tarkempaa tietoa ilmeisen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksen arvioinnista löytyy sivulta Hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

Fi-verkkotunnus saattaa poiketa suojatusta nimestä tai tavaramerkistä esimerkiksi vain yhdellä kirjaimella. Esimerkkejä fi-verkkotunnuksista, jotka muistuttavat suojattua nimeä tai tavaramerkkiä:

  • kissat.fi muistuttaa tavaramerkkiä KISSA
  • talo.fi muistuttaa toiminimeä Talotehdas Oy
  • rakennustarvike.fi muistuttaa aputoiminimeä Helsingin Rakennustarvike Ky

Kuvallinen tavaramerkki

Jos fi-verkkotunnus muodostuu kuvallisen tavaramerkin tekstiosasta, se katsotaan Viestintäviraston ratkaisukäytännöissä yleensä kuviomerkin johdannaiseksi. Kuvallisen (figuratiivisen) tavaramerkin ominaisuuksia, kuten kuvioita, tekstityyppiä tai väriä ei yleensä voi sisällyttää pelkästään tekstistä muodostuvaan verkkotunnukseen. Tästä syystä kuvallista tavaramerkkiä ja fi-verkkotunnusta ei pääsääntöisesti voi pitää täsmälleen toisiaan vastaavina.

Näin sanatavaramerkki nauttii lähtökohtaisesti kuviotavaramerkkiä vahvempaa suojaa suhteessa verkkotunnukseen. Mitä vähemmän kuvallinen tavaramerkki eroaa verkkotunnuksesta, sitä laajempi on tavaramerkin suoja. Tämä periaate on todettu Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuissa.

Tahallaan väärin kirjoitetut fi-verkkotunnukset

Viestintävirasto pitää johdannaisina verkkotunnuksia, joista pystyy heti näkemään, minkä suojatun nimen tai tavaramerkin väärinkirjoitettuja muotoja ne ovat. Viestintäviraston ratkaisukäytännön mukaan tällaiset tunnukset on yleensä rekisteröity hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Viestintävirasto on pitänyt epätodennäköisenä, että toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä muistuttavaan verkkotunnukseen on valittu pelkästään sattumalta kirjainjonoja, jotka eivät tarkoita mitään. Verkkotunnusten kirjoitusasun tahalliset virheet ovat ilmenneet usein juuri sellaisissa kohdissa, missä helposti tehdään kirjoitusvirheitä. Näin verkkotunnusten rekisteröijillä on ollut ilmeisenä tarkoituksena saada omille internetsivuilleen henkilöitä, jotka pyrkivät suojatun nimen tai merkin sivuille, mutta kirjoittavat nimen virheellisesti.

Viestintäviraston ratkaisu perustuu aina tapauksen kokonaisharkintaan. Mikäli verkkotunnuksen käyttäjä on hakenut useita toisen suojattua nimeä tai merkkiä muistuttavia verkkotunnuksia, voidaan verkkotunnukset väliaikaisesti poistaa fi-juuresta.

Verkkotunnusta tai internetosoitetta muistuttava nimi tai tavaramerkki

Poistovaatimuksen esittäjälle rekisteröity nimi tai merkki, joka muistuttaa kirjoitusasultaan verkkotunnusta, tulkitaan Viestintäviraston ratkaisukäytännöissä johdannaiseksi. Esimerkiksi

  • aputoiminimenä rekisteröity kokonaisuus www.esimerkki.fi
  • toiminimenä rekisteröity "Esimerkki.fi Oy".

Patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröity nimi tai tavaramerkki, joka muistuttaa kirjoitusasultaan fi-verkkotunnusta tai internetosoitetta, on suojattu kokonaisuutena. Vastaavaa kokonaisuutta ei voi rekisteröidä fi-päätteiseksi verkkotunnukseksi, koska verkkotunnus ei voi sisältää pistettä. Fi-verkkotunnus voi muodostua vain kirjaimista tai numeroista sekä yhdysmerkistä (tavuviiva-miinusmerkki).

Edellä esitettyyn viitaten rekisteröity toiminimi "Esimerkki.fi Oy" ja verkkotunnus "esimerkki.fi" eivät ole täsmälleen vastaavia. Sen sijaan toiminimi Esimerkki Oy (ilman .fi:tä osana toiminimeä) ja verkkotunnus esimerkki.fi ovat keskenään täsmälleen vastaavia.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset

Päivitetty 08.08.2016

LinkedIn Print