Suojattua nimeä tai tavaramerkkiä ei saa loukata

Fi-verkkotunnusrekisteröinnillä ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Viestintävirasto voi poistaa toisen tunnusmerkkioikeutta loukkaavan verkkotunnuksen oikeudenhaltijan vaatimuksesta.

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemis- eli rekisteröintihetkellä

  • vastata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:

Uudistuneen verkkotunnussääntelyn mukaan luonnollisen henkilön etu- ja sukunimen yhdistelmä ei enää ole suojattu. Nimi, joka on rekisteröity tavaramerkkinä tai toiminimenä ennen fi-verkkotunnuksen rekisteröintihetkeä, voi saada suojaa.

Vakiintunut nimi tai tavaramerkki peruuttamisen perusteena

Viestintävirasto suosittelee, että asianosaiset ratkaisevat nimen tai tavaramerkin vakiintumiseen liittyvät oikeudelliset kiistansa ensin markkinaoikeudessa ja vasta sen jälkeen mahdollisesti vaativat fi-verkkotunnuksen poistamista tuomioistuimen lainvoimaisen kieltopäätöksen perusteella.

Viestintäviraston ratkaisukäytännössä on suhtauduttu pidättyvästi poistovaatimuksiin, joissa vaatimuksen esittäjä katsoo, että sen toiminimi tai tavaramerkki on vakiintunut ennen fi-verkkotunnuksen rekisteröintiä.

Rekisteröimätön nimi tai tavaramerkki voi olla poistamisen perusteena vain silloin, kun se on kiistattomasti vakiintunut. Vakiintumisen pitää olla niin ilmeistä, että ilman siitä esitettävää selvitystäkin Viestintävirasto voi todeta nimen tai tavaramerkin vakiintuneeksi.

Viestintävirastossa ei ole mahdollisuutta laajaan tunnusmerkkioikeudelliseen näytön arviointiin. Vain poikkeuksellisen tunnettujen nimien ja tavaramerkkien vakiintumisen toteaminen on mahdollista.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset

Päivitetty 08.08.2016

LinkedIn Print