Hyväksyttävä peruste fi-verkkotunnukseen

Hyväksyttävä peruste tarkoittaa fi-verkkotunnuksen käyttäjän oikeudellista perustetta rekisteröimälleen verkkotunnukselle. Perustetta arvioidaan, kun suojatun nimen tai tavaramerkin haltija vaatii täsmälleen vastaavan fi-verkkotunnuksen poistoa.

Verkkotunnussääntelyssä ja sitä koskevissa perusteluissa ei ole määritelty hyväksyttävän perusteen sisältöä tyhjentävästi. Viestintävirasto harkitsee ratkaisut tapauskohtaisesti ja on antanut niistä alla olevia tulkintalinjauksia.

Verkkotunnus vastaa täysin tai osittain omaa rekisteröityä nimeä tai tavaramerkkiä

Viestintävirasto katsoo hyväksyttäväksi perusteeksi sen, että verkkotunnuksen rekisteröineellä käyttäjällä on verkkotunnuksen rekisteröintihetkellä ollut itselleen rekisteröitynä täsmälleen verkkotunnusta vastaava nimi tai tavaramerkki.

Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaan hyväksyttävä peruste on myös se, että fi-verkkotunnuksen haltijalla on verkkotunnuksen rekisteröintihetkellä itselleen rekisteröitynä myös nimi tai tavaramerkki, joka sisältää fi-verkkotunnukseksi rekisteröidyn sanan (KHO 3.7.2006, taltio 1697, diaari 2923/2/05).

Yhdysmerkki suojatussa nimessä

Suojatussa nimessä sanaerottimena käytetyn yhdysmerkin (tavuviiva-miinusmerkki) voi jättää pois, kun nimestä muodostetaan fi-verkkotunnus. Näin verkkotunnuksen käyttäjälle ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä rekisteröity yhdysmerkin sisältävä suojattu nimi katsotaan hyväksyttäväksi perusteeksi.

Teksti kuvallisessa tavaramerkissä

Kuviollisen tavaramerkin haltija voi suojata tavaramerkkinsä fi-verkkotunnuksena hakemalla kuvallisen tavaramerkin tekstiosaa vastaavan fi-verkkotunnuksen. Verkkotunnuslain tarkoittama hyväksyttävä peruste verkkotunnuksen käyttäjän oikeudelle toteutuu, kun verkkotunnus muodostuu täsmälleen kuvallisen tavaramerkin sanoista.

Kuvallisen tavaramerkin tekstiosa ei kuitenkaan välttämättä ole verkkotunnuksen poistamisen perusteena oleva täsmälleen verkkotunnusta vastaava tavaramerkki.

Vireillä oleva tavaramerkkirekisteröinti

Myös ennen verkkotunnuksen rekisteröintiä vireille tullut tavaramerkkihakemus on aikaprioriteettisäännön mukaan verkkotunnussääntelyssä tarkoitettu hyväksyttävä peruste verkkotunnuksen käyttäjän oikeudelle. Jos tavaramerkin rekisteröintiä ei hyväksytä tai se myöhemmin poistetaan rekisteristä, kilpaileva nimen tai tavaramerkin haltija voi uudelleen vaatia Viestintävirastolta fi-verkkotunnuksen poistamista.

Tavaramerkin haltijan oikeus

Helsingin hallinto-oikeus on katsonut (ratkaisu 30.6.2005, diaari 05032/04/7506), että tavaramerkin haltija voi vapaasti luovuttaa tavaramerkin joko kokonaan tai osittain jollekin toiselle osapuolelle. Kyseisessä tapauksessa kolmannen osapuolen vaatiessa fi-verkkotunnuksen peruutusta, verkkotunnuksen haltija (käyttäjä) esitti asiakirjan, jonka mukaan verkkotunnusta vastaavan tavaramerkin haltija antoi verkkotunnuksen käyttöön suostumuksensa. Sillä ei ollut merkitystä, että luovutussopimus oli tehty verkkotunnuksen myöntämisen (rekisteröinnin) jälkeen.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset

Päivitetty 19.08.2016

LinkedIn Print