Välitystoiminnassa lain perusteella verkkotunnuksen käyttäjästä kerättävät henkilötiedot:

  • Nimi
  • Henkilötunnus / muu yksilöivä tunnus
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero (oikeushenkilöiltä)
  • Sähköpostiosoite (prosessiosoite)

Välittäjän vastuulla on pitää tiedot ajan tasalla (165.2 §, 170.1,2 §).

Mikäli verkkotunnusvälittäjä kerää verkkotunnuksen käyttäjästä muita kuin edellä mainittuja lakisääteisiä tietoja, välittäjä toimii näiden muiden tietojen osalta itse rekisterinpitäjänä.

Asiasanat: Internet , Jälleenmyyjä , Uusiminen , Valvonta , Verkkotunnukset , Välittäjä , Whois , Lait , Määräykset , Ohjeet , Suositukset

Päivitetty 04.05.2018

LinkedIn Print