Välitystoiminnan tietosuoja

Verkkotunnusvälittäjät keräävät verkkotunnusten käyttäjiltä henkilötietoa verkkotunnuksen rekisteröimiseksi. Välittäjät merkitsevät tiedot Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin ja ylläpitävät tietoja. Verkkotunnusvälittäjien toimintaa säädellään EU:n tietosuoja-asetuksella,

Suomen lailla [pdf, 304 KB] ja Viestintäviraston määräyksellä.

Viestintävirasto ei tee verkkotunnusvälittäjien kanssa sopimuksia henkilötietojen käsittelystä. Välittäjät sitoutuvat noudattamaan Suomen laissa ja Viestintäviraston määräyksessä välittäjälle säädettyjä velvoitteita ilmoittautuessaan Viestintävirastolle fi-verkkotunnusvälittäjäksi.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä Viestintäviraston määräys 68 ovat välittäjän EU tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen oikeudellinen peruste käsitellä verkkotunnusten käyttäjien henkilötietoja verkkotunnusten rekisteröimiseksi ja hallinnoimiseksi eli välitystoiminnan harjoittamiseksi.

Viestintäviraston lakisääteisenä tehtävänä on mm. hallinnoida fi-maatunnusta ja ylläpitää fi-verkkotunnusrekisteriä. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Viestintävirasto toimii verkkotunnusrekisteriin merkittyjen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä ja verkkotunnusvälittäjät ovat henkilötietojen käsittelijöitä Viestintäviraston lukuun.

Katso kuva [pdf, 319 KB] verkkotunnusvälittäjän tietosuojavelvoitteista.

Asiasanat: Internet , Jälleenmyyjä , Uusiminen , Verkkotunnukset , Välittäjä , Whois , Lait , Määräykset , Ohjeet , Suositukset

Päivitetty 07.05.2018

LinkedIn Print