Tekniset rajapinnat

Välittäjä käyttää teknisenä rajapintana fi-verkkotunnusrekisteriin joko selainkäyttöliittymää tai viraston määrittelemää EPP-rajapintaa.

Selainkäyttöliittymä

Verkkotunnusvälittäjä voi kirjautua Viestintäviraston fi-verkkotunnusrekisteriin selainkäyttöliittymän kautta. Kirjautuminen on kaksivaiheinen ja tapahtuu alla olevan linkin kautta.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa, että käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi tarvitaan kertakirjautumistunnus. Kertakirjautumistunnus on kahdeksannumeroinen kertakäyttöinen salasana, joka toimitetaan välittäjän matkapuhelimeen tekstiviestillä.

Kirjautuminen edellyttää, että välittäjä on ilmoittautunut Viestintävirastolle.

Kirjaudu fi-verkkotunnuspalveluun

EPP-rajapinta

EPP (Extensible Provisioning Protocol) on XML-pohjainen tekninen rajapinta, johon verkkotunnusvälittäjä voi kytkeytyä omalla asiakasohjelmallaan. Viestintävirasto ei tarjoa valmista asiakasohjelmaa, vaan verkkotunnusvälittäjän on itse ohjelmoitava tai hankittava asiakasohjelma. EPP-rajapintaa ei ole pakko ottaa käyttöön. Verkkotunnusvälittäjän on myös mahdollista käyttää molempia rajapintoja.

Verkkotunnusvälittäjän asiakasohjelmiston on oltava yhteensopiva suhteessa Viestintäviraston EPP-rajapintakuvaukseen, jossa RFC-dokumentteihin perustuvan rajapinnan rajoitukset ja laajennukset kuvataan tarkemmin.

Ennen kuin verkkotunnusvälittäjä voi ottaa Viestintäviraston EPP-rajapinnan käyttöönsä, on välittäjän oma asiakasohjelma testattava Viestintäviraston EPP-testiympäristössä.

EPP-rajapinnan osoite on https://epp.domain.fi (portti 700).

RFC-standardit

Viestintäviraston EPP-rajapinta perustuu pääasiassa seuraaviin RFC-standardeihin:

KATAKRI-vaatimukset käytettäessä EPP-rajapintaa

Jos verkkotunnusvälittäjä käyttää teknisenä rajapintana Viestintäviraston EPP-rajapintaa, on välittäjän täytettävä Katakrin (tietoturvallisuuden auditointityökalu) kulloinkin voimassa olevan version teknisen tietoturvallisuuden osa-alueen I mukaiset suojaustason (IV) vaatimuksista johdetut arvioitavat kohdat seuraavilta osin:

1. tietoliikenneturvallisuus
2. tietojärjestelmäturvallisuus.

Lue lisää Katakri-vaatimuksista

Lähtökohtaisesti välittäjä vastaa itse edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä. Tarvittaessa Viestintävirasto voi auditoida verkkotunnusvälittäjän välitystoimintaa.

Fi-verkkotunnusten whois-palvelu

Verkkotunnusvälittäjä voi käyttää Viestintäviraston whois-palvelua, jotta välittäjän asiakkaat saavat selvitettyä, onko tietty fi-verkkotunnus vapaa.

Fi-verkkotunnusten whois-palvelu löytyy osoitteesta whois.fi. Palvelun käyttöön tarvitaan whois-asiakasohjelma, joka löytyy useimmista Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmistä.

Domain Availability Service (DAS)

Viestintäviraston DAS (Domain Availability Service) -palvelu on rakennettu nopeita fi-verkkotunnuksen saatavuuskyselyitä varten. Palvelu palauttaa vastauksena sen onko
verkkotunnus vapaana rekisteröitäväksi. Palvelu ei palauta mitään tietoja
verkkotunnuksen käyttäjästä eikä tarkempia verkkotunnuksen tilatietoja.

Palvelu toimii osoitteessa: das.domain.fi:715 (UDP)

Palvelukuvaus on ladattavissa täältä [pdf, 207 KB]

OData

Verkkotunnusjärjestelmän OData-rajapinnan kautta on mahdollista saada tietoa organisaatioiden ja yhteisöjen rekisteröimistä verkkotunnuksista (Domains). Lisätietoina aineistossa on myös verkkotunnusten nimipalvelutiedot (NameServers) sekä verkkotunnusten hallinnoijien yhteystiedot.

Huomioi, että rajapinnan kautta ei pääsääntöisesti tarjota tietoa yksityishenkilöiden varaamista verkkotunnuksista. Siksi rajapintaa ei voi käyttää jonkin verkkotunnuksen saatavuuden tarkistamiseen. Muissakin hauissa tämä rajoite on syytä huomioida. Käytännössä aineisto on kuitenkin varsin kattava. Noin 80 % verkkotunnuksista on organisaatioiden tai yhteisöjen käytössä.


OData-palvelun tarjoamat tiedot päivitetään kerran vuorokaudessa, aina aamuyöstä.

Asiasanat: Internet , EPP , Katakri , Kyberturvallisuus , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnusjärjestelmä , Verkkotunnusrekisteri , Välittäjä , Whois

Päivitetty 15.01.2018

LinkedIn Print