Verkkotunnuksen siirtäminen uudelle käyttäjälle

Välittäjä siirtää fi-verkkotunnuksen uudelle käyttäjälle varmistuttuaan siitä, että siirtopyynnön esittää siihen oikeutettu taho.

Verkkotunnuksen käyttäjä voi halutessaan siirtää voimassaolevan verkkotunnuksensa toiselle käyttäjälle. Siirtopyynnön saatuaan verkkotunnusvälittäjä

  • varmistaa, että pyytäjällä on oikeus siirtää verkkotunnus
  • lähettää verkkotunnuksen siirtoavaimen verkkotunnuksen käyttäjälle näkemättä avainkoodin sisältöä
  • siirtää verkkotunnuksen viiden arkipäivän kuluessa käyttäjältä toiselle, kun siirtoavain on toimitettu välittäjälle.

Käyttäjän on valtuutettava välittäjä tekemään siirto antamalla siirtoavain tälle tiedoksi. Näin varmistetaan verkkotunnuksen käyttäjän suostumus verkkotunnuksen siirtoon ja se, ettei välittäjä voi siirtää verkkotunnusta ilman käyttäjän todellista suostumusta.

Käyttäjä voi valtuuttaa siirron tekijäksi joko oman välittäjänsä tai verkkotunnuksen vastaanottajan välittäjän. Verkkotunnuksen vastaanottajan välittäjä pystyy tekemään siirron vain, jos tälle on luovutettu siirtoavaimen lisäksi myös välittäjän vaihtoavain, jolla tämä on jo ottanut verkkotunnuksen hallintaansa.

Siirtoavain on Viestintäviraston määrittelemä koodi, jota välittäjä ei näe eikä määrittele. Siirtoavain lähetetään aina verkkotunnuksen nykyiselle käyttäjälle, jonka on itse annettava se välittäjälle verkkotunnuksen siirtoa varten.

Oikeus tehdä verkkotunnuksen siirtopyyntö

Verkkotunnusvälittäjän on varmistuttava siitä, ettei kukaan muu kuin verkkotunnuksen käyttäjä tai tämän valtuuttama asiamies pyydä siirtoa. Verkkotunnuksen siirtäminen on käyttäjän oikeusturvan kannalta merkittävä toimenpide, ja verkkotunnusvälittäjällä on velvollisuus toteuttaa toimenpide huolellisesti. Myös verkkotunnuksen vastaanottajalla (uusi käyttäjä) on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että siirrolle on laillinen peruste.

Mikäli jokin muu taho kuin verkkotunnuksen käyttäjä pyytää siirtoa, on verkkotunnusvälittäjän vaadittava käyttäjän antama valtuutus siitä, että siirtopyynnön esittänyt taho on oikeutettu toimimaan käyttäjän puolesta.

Verkkotunnuksen siirtoaika

Verkkotunnusvälittäjän on toteutettava siirto teknisesti viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun verkkotunnuksen vanha käyttäjä on toimittanut verkkotunnusvälittäjälle siirtoavaimen ja uuden käyttäjän tiedot. Aikaraja on lakisääteinen palvelutasovaatimus.

Asiasanat: Internet , Siirtoavain , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Välittäjä

Päivitetty 11.05.2017

LinkedIn Print