Palvelun sisältöä koskevat velvoitteet

Verkkotunnusvälittäjä auttaa ja neuvoo asiakkaitaan fi-verkkotunnuksiin liittyvissä asioissa. Välittäjä rekisteröi fi-verkkotunnukset ja tekee niihin asiakkaidensa pyytämät muutokset.

Verkkotunnuksen käyttäjä asioi oman verkkotunnusvälittäjänsä kanssa kaikissa fi-verkkotunnuksiin liittyvissä tilanteissa. Välittäjällä on tietoyhteiskuntakaaren säädösten myötä velvollisuus huolehtia, että käyttäjän oikeudet toteutuvat ja hän saa tarvitsemaansa tietoa fi-verkkotunnuksista sekä välittäjätoiminnan muutoksista.

Välittäjät hoitavat asiakkaidensa pyynnöstä fi-verkkotunnuksen

Välittäjä on myös velvollinen antamaan asiakkailleen

Rekisteröimisestä ja uusimisesta maksaminen

Välittäjä maksaa asiakkaidensa verkkotunnusten rekisteröinneistä ja uusimisista Viestintävirastolle välittäjän teknisen rajapinnan kautta. Verkkotunnuksen rekisteröimisen tai uusimisen hinta on voimassaoloajan mukaan:

  • 1 vuosi 9 euroa
  • 2 vuotta 18 euroa
  • 3 vuotta 27 euroa
  • 4 vuotta 36 euroa
  • 5 vuotta 45 euroa.

Rekisteröinnit ja uusimiset vähennetään välittäjän ennakkomaksutililtä, jonne välittäjä varaa toimenpiteisiinsä rahaa. Välittäjä maksaa verkkotunnusmaksuista liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 660/2016 mukaisesti.

Viestintävirasto ei palauta maksua välittäjälle, vaikka verkkotunnus olisi vahingossa väärin rekisteröity tai Viestintävirasto myöhemmin poistaisi verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä päätöksellä.

Asiasanat: Internet , Hinnat , Siirtoavain , Uusiminen , Vaatimustenmukaisuus , Vaihtoavain , Valvonta , Verkkotunnukset , Välittäjä , Lait , Määräykset

Päivitetty 11.05.2017

LinkedIn Print