Nimipalvelimet

Verkkotunnusvälittäjä vastaa siitä, että asiakkaille tarjottuihin fi-verkkotunnuksiin liitetyt nimipalvelut on määritelty teknisten vaatimusten mukaisesti.

Fi-verkkotunnuksen voi rekisteröidä joko toimivilla nimipalvelimilla tai kokonaan ilman nimipalvelimia. Jos nimipalvelimet annetaan, niiden kaikkien on toimittava. Jos verkkotunnuksen käyttäjä haluaa myöhemmin pitää verkkotunnuksen nimissään siten, ettei siihen ole liitetty mitään toiminnallisuuksia (ns. parkkipalvelu) kuten sähköpostia tai verkkosivuja, on nimipalvelimet poistettava fi-juuresta.

Vaatimukset nimipalvelimille

Verkkotunnus on määriteltävä Viestintäviraston määräyksen 68/2014 M mukaisesti vähintään kahdelle ja enintään kymmenelle toisistaan riippumattomalle nimipalvelimelle. Tällä varmistetaan verkkotunnuksen toimivuus yhden nimipalvelimen vikaantuessa.

Nimipalvelimet ovat toisistaan riippumattomia silloin, kun nimipalvelimet toimivat

  • eri palvelinlaitteilla
  • eri IP-osoitteissa
  • eri internetyhteyksien takana.

Lisäksi kaikkien nimipalvelimien on oltava

  • yhteydessä internet-tietoverkkoon
  • tarkastettavissa määritysten osalta Viestintäviraston suorittamilla nimipalvelukyselyillä.

Viestintävirasto tarkastaa kaikkien nimipalvelimien toimivuuden säännöllisesti. Jos yksi tai useampi nimipalvelin ei toimi tai nimipalvelinmääritykset ovat virheelliset, Viestintävirasto lähettää sähköpostitse huomautusviestin verkkotunnusvälittäjälle tai tämän ilmoittamaan nimipalvelimien ylläpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

Määrittelyt saa tarkastettua nimipalvelintestillä.

Lue lisää: Nimipalvelinmääritykset

Viestintäviraston nimipalvelimiin liittyvät tietoturvasuositukset

Viestintävirasto suosittaa, että verkkotunnusten tietojen (AXFR, DNS zone transfer protocol) siirto estetään ulkopuolisilta. Nimipalvelimien ei myöskään tulisi palauttaa oikeaa tietoa kysyttäessä nimipalvelimen ohjelmistoversiota. Oikean ohjelmistoversion palauttaminen saattaa vaarantaa tietoturvan, jos esimerkiksi käytetyn nimipalvelinohjelmiston versiossa on tiedossa oleva tietoturvaongelma.

Asiasanat: Internet , Kyberturvallisuus , Nimipalvelimet , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Välittäjä , Määräykset , Suositukset

Päivitetty 10.05.2017

LinkedIn Print