Muut kuin fi-verkkotunnukset

Verkkotunnuksia (eli domaineja tai domainnimiä) käytetään internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten verkkosivu- ja sähköpostiosoitteissa. Viestintävirasto hallinnoi .fi-päätettä. Muita verkkotunnuspäätteitä hallinnoivat eri tahot.

Internetin nimipalvelinjärjestelmä perustuu hierarkkiseen rakenteeseen. Ylimmän tason päätteet eli top level domainit (TLD) on jaettu seuraavasti:

  • kansalliset päätteet eli country code top level domainit (ccTLD)
  • yleiset päätteet eli generic top level domainit (gTLD).

Kansallisia päätteitä ovat esimerkiksi Suomen .fi, Ruotsin .se, ja Viron .ee. Yleisiin päätteisiin lukeutuvat esimerkiksi perinteiset .com, .net ja .org sekä useat sadat uudet ylimmän tason gTLD:t, kuten esimerkiksi .xyz, .berlin, .website, .cafe ja .ski.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ja IANA (Internet Assigned Numbers Authority) koordinoivat ja myöntävät kaikki ylimmän tason päätteet, ccTLD:t ja gTLD:t, toimijoilleen.

Verkkotunnuspäätteitä hallinnoivat tahot

Jokaista ylimmän tason päätettä hallinnoi oma tahonsa. Hyvin yleistä on, että ylimmän tason hallinnointi on annettu yksityis- tai julkisoikeudelliselle säätiölle tai jollekin muulle puolueettomalle yhteisömuodolle.

Suomen .fi-päätettä hallinnoidaan Viestintävirastossa, joka ylläpitää fi-verkkotunnusrekisteriä ja huolehtii siitä, että fi-päätteiset verkkosivut ja sähköpostiosoitteet toimivat yötä päivää, ympäri maailman.

Suomalaisessa tietoyhteiskuntakaaressa säädetään .fi-päätteisiin verkkotunnuksiin liittyvästä lainsäädännöstä. Muita verkkotunnuspäätteitä ylläpitävät eri maiden yhteisöt ja niitä säätelevät kyseisten maiden lait ja sopimukset.

Lue lisää fi-verkkotunnuksesta

Asiasanat: Internet , Fi-juuri , Verkkotunnukset

Päivitetty 31.08.2016

LinkedIn Print