Ohjeita ja vinkkejä käyttäjälle

Ohjeita ja vinkkejä -sivut toimivat käytännön tietopakettina fi-verkkotunnuksen käyttäjälle. Yleinen verkkotunnusasiointi tapahtuu verkkotunnusvälittäjän ja verkkotunnuksen käyttäjän välillä.

Verkkotunnusasiointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on luettavissa myös Viestintäviraston Asioi kanssamme -osiossa.

Asiointi välittäjän kanssa

Verkkotunnusvälittäjät rekisteröivät asiakkailleen fi-verkkotunnuksia sekä palvelevat heitä verkkotunnusasioissa. Tyypillisesti välittäjät tarjoavat myös verkkotunnuksiin liittyviä teknisiä palveluita (mm. nimipalvelimet, verkkosivutila ja sähköpostipalvelu).

Verkkotunnuksiin liittyvässä asioinnissa oma välittäjäsi on taho, joka vastaa asiakasyhteydenottoihin ja pyynnöstä suorittaa verkkotunnuskohtaisia muutoksia.

Viestintäviraston tehtävänä on puolestaan valvoa välitystoimintaa, ylläpitää fi-verkkotunnusrekisteriä sekä ratkaista fi-verkkotunnuksia koskevat riidat.

Ota yhteys verkkotunnusvälittäjään, kun

 • haluat tehdä sopimuksen välittäjän kanssa
 • haluat vaihtaa välittäjääsi
 • haluat päivittää yhteystietojasi verkkotunnusrekisteriin
 • haluat tehdä muutoksia verkkotunnuksellesi (siirtää, irtisanoa tms.)
 • sinulla on kysyttävää verkkotunnuksiin liittyvästä laskutuksesta.

Viestintävirasto antaa neuvontaa, kun

 • rekisteröimältäsi fi-verkkotunnukselta puuttuu välittäjä
 • välittäjäsi toistuvasti laiminlyö sille laissa säädettyjä vastuita tai velvollisuuksia
 • tarvitset lisätietoa mahdollisuudesta vaatia jonkun toisen fi-verkkotunnusta poistettavaksi fi-verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta.

Viestintäviraston asiakaspalvelun puhelinnumero on 0295 390 200. Puhelinneuvontaa annetaan arkisin klo 9.00 - 15.00.

Ota yhteys toiseen viranomaiseen seuraavissa tapauksissa:

 • Asiasi koskee verkkosivujen sisältöä. Verkkosivujen sisällön valvonta ei kuulu Viestintäviraston toimivaltaan. Asiasta on tehtävä tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
 • Sinulla on kysymys välittäjän kanssa tehdyn sopimuksen sisällöstä (sopimuksen irtisanominen, hinnanmuutos, sopimusehto tms.). Viestintävirastolla ei ole valtuuksia ratkaista sopimus- tai kuluttajaoikeudellisia riitoja. Sopimuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa neuvontaa antaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
 • Tarvitset lisätietoa tavaramerkin tai toiminimen rekisteröinnistä. Neuvontaa näistä aiheista antaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Asiasanat: Internet , Asiakaspalvelu , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Välittäjä

LinkedIn Print