Fi-verkkotunnushaku

Selvitä, onko haluamasi fi-verkkotunnus vapaana rekisteröitäväksi. Saatat olla myös kiinnostunut tietämään, mikä taho on varatun verkkotunnuksen käyttäjänä. Vastaus molempiin kysymyksiin löytyy fi-verkkotunnusten hakutoiminnolla.

Vapaana olevia fi-verkkotunnuksia voi etsiä alla olevan hakutoiminnon avulla. Kirjoita verkkotunnus ilman www-etuliitettä ja varmista, että se sisältää vain sallittuja merkkejä.

.fi

Onko verkkotunnus vapaa vai varattu?

Miettiessäsi, onko tietty fi-verkkotunnus vapaa vai varattu, saat yllä olevalla hakutoiminnolla vastauksen fi-verkkotunnuksen tilasta. Verkkotunnuksen tila voi ilmentää tarkempaakin, verkkotunnuksen toimivuuteen liittyvää tietoa.

Varatun verkkotunnuksen tiedoista käy ilmi myös ajankohta, jolloin verkkotunnus on vapautumassa haettavaksi, ellei nykyinen käyttäjä uudista verkkotunnuksen voimassaoloa.

Muistathan ennen vapaan verkkotunnuksen varaamista perehtyä lain asettamiin edellytyksiin. Verkkotunnus varataan verkkotunnusvälittäjän kautta.

Verkkotunnustilat

VERKKOTUNNUSTILA MERKITYS
VAPAA Vapaa rekisteröitäväksi.
REKISTERÖITY Varattu. Vapautuu rekisteröitäväksi kuukauden kuluttua (suoja-aika) voimassaoloajan päättymisestä, mikäli verkkotunnusta ei uusita.
tilapäisesti poistettu fi-juuresta Poistettu tilapäisesti verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta Viestintäviraston päätöksellä. Ei rekisteröitävissä.
siirto estetty Varattu. Siirtäminen toiselle käyttäjälle toistaiseksi estetty lain nojalla.
suoja-ajalla Poistettu verkkotunnusrekisteristä Viestintäviraston päätöksellä tai käyttäjän irtisanomisen perusteella. Vapautuu rekisteröitäväksi kuukauden kuluttua (suoja-aika) poistamisesta. Ei vapaudu, mikäli irtisanominen perutaan suoja-ajalla.
voimassaoloaika päättynyt Varattu. Vapautuu rekisteröitäväksi kuukauden kuluttua (suoja-aika) voimassaoloajan päättymisestä, mikäli verkkotunnusta ei uusita.

Verkkotunnushaku, joka antaa tuloksen Verkkotunnus ei ole rekisteröitävissä tarkoittaa, ettei verkkotunnus täytä lain asettamia muotovaatimuksia, minkä vuoksi sitä ei voi rekisteröidä.

Kenelle varattu verkkotunnus kuuluu?

Mikäli hakutuloksesta käy ilmi, että verkkotunnus on varattu, näet myös käyttäjän julkiset tiedot. Julkisia tietoja ovat vähintään käyttäjän nimi sekä tämän mahdollisesti luovuttamat yhteystiedot, kuten myös verkkotunnuksen rekisteröinti- ja voimassaoloaika.

Jos verkkotunnuksen käyttäjä on

  • yksityishenkilö, näytetään oletusarvoisesti ainoastaan käyttäjän nimi, ellei käyttäjä ole erikseen sallinut muiden tietojen näyttämistä
  • yritys tai yhteisö, on sähköpostiosoitteen näyttäminen vapaaehtoista.

Voit tarkastaa myös omien fi-verkkotunnustesi julkiset tiedot. Mikäli haluat päivittää verkkotunnusrekisteriin annettuja tietojasi, ilmoita muutoksista omalle välittäjällesi.

Asiasanat: Internet , Tavaramerkit , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Whois

LinkedIn Print